Institutionaalinen elämänkulku ja "ongelmanuoret"

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12967
Title: Institutionaalinen elämänkulku ja "ongelmanuoret"
Author: Vähä-Ojala, Ari
Contributor: University of Helsinki, Department of Sociology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tukimuksessa pyritään selvittämään myöhäismodernissa yhteiskunnassa elävien lastensuojelunuorten näkemyksiä siitä, miksi tai miten he ovat joutuneet lastensuojeluun. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksan nuorisokodissa asuvan, 17-19-vuotiaan nuoren elämänkertomuksesta. Elämänkertomukset on kerätty haastattelemalla avoimen haastattelun avulla. Nuorten joutumista lastensuojeluun lähestytään elämänkulun käsitteen avulla. Institutionaalinen elämänkulku on tutkimuksen avainkäsite, ja lastensuojeluun joutumista käsitellään tutkimuksessa institutionaaliselta elämänkululta poikkeamisena. Tällä tavalla nuorten elämäkerrat saadaan paremmin kiinnitettyä sosiaaliseen rakenteeseen. Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että erilaiset sosiaaliset prosesssit kuten esimerkiksi elämänkulun yksilöllistyminen, sosiokulttuurinen vapautuminen, elämässä eteen tulevien riskien monipuolistuminen ja turvallisuutta aiemmin antaneiden kollektiivisten rakenteiden rapautuminen ovat saaneet aikaan sen, että elämänkulkuun on tullut katkoksellisuutta, ja yksilöiden epävarmuus elämän oikean suunnan löytymisessä on lisääntynyt. Nuorten elämänkertomukset on analysoitu siten, että ensin on tehty analysointi ja tulkinnat jokaisesta tarinasta erikseen, jonka jälkeen aineistoa tarkastellaan kokonaisuudessaan. Viimeksi mainitussa keskitytään kolmeen elämän osa-alueeseen: kouluun, perheeseen ja vapaa-aikaan, jotka ovat vaikuttaneet nuorten elämänkulkuun. Saavutetuista tuloksista voi mainita sen, että elämänkertomukset olivat melko ainutkertaisia, eikä kunnollisia tyypittelyjä saatu aikaan. Koulun, perheen ja vapaa-ajan elämänsfäärit vaikuttivat kuhunkin nuoreen eri tavoin. Kaksi jokseenkin erottuvaa ryhmää voidaan kuitenkin erottaa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat nuoret, joilla koulunkäyminen on tuottanut alusta alkaen suuria ongelmia, ja joiden perheeltä saama tuki on ollut vajavaista. Toinen ryhmä koostuu nuorista, jotka ovat lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa edenneet suunnilleen institutionaalisen elämänkulun mukaisesti, menestyneet mm. kohtalaisesti tai hyvin koulussa ja harrastaneet säännöllisesti. Heidän elämänkulussaan on tapahtunut jyrkkä muutos murrosiässä, jolloin nuorten jännityksen- ja elämyksellisyyden tarpeet ovat törmänneet institutionaalisen elämänkulun "tylsyyteen". Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat Tommi Hoikkalan "Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus. Aikuistumisen puhe ja kulttuurimallit". ja Thomas Ziehen "Uusi nuoriso. Epätavallisen oppimisen puolustus".
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/12967
Date: 2002-04-17
Subject: institutionaalinen elämänkulku
riskiyhteiskunta
sosiokulttuurinen vapautuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record