Ravekulttuuri ja laittomat päihteet : yhteisöllisyyttä, etiikkaa ja identiteettiä. Kansainvälistä taustaa ja suomalainen tapaustutkimus

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Seppälä, Pauliina
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:03:50Z
dc.date.available 2009-09-08T10:03:50Z
dc.date.issued 2000-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12985
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on ravekulttuuri, elektronisen tanssimusiikin ympärille 1980-1990-lukujen taitteessa syntynyt kansainvälinen juhlimiskulttuuri. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat kyseisessä kulttuurissa käytetyt laittomat ja marginaaliset, ts. harvoin päihtymistarkoitukseen käytetyt päihteet. Tutkimus jakaantuu kahteen osaan, kansainvälisen ravekulttuurin tutkimiseen ja suomalaiseen tapaustutkimukseen. Ensimmäisen osan aineistona on kansainvälinen kirjallisuus. Toisen osan aineisto koostuu teemahaastatteluista, kenttähavainnoinnista, Internet-kyselylomakkeesta sekä muusta Internetin kautta saatavasta aineistosta, mm. erilaisten uutisryhmien teksteistä. Tutkimus on kulttuurintutkimusta. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ravekulttuuria ja siihen liittyvää päihteidenkäyttöä perehtymällä kulttuurin arvomaailmaan, juhlimisen olennaisimpaan sisältöön, päihteille annetaviin merkityksiin sekä kulttuurin edustamaan yhteisöllisyyteen, etiikkaan ja tapaan, jolla se ilmentää jäsentensä identiteettiä. Ravekulttuurin ja sen yhteydessä tapahtuvan päihteidenkäytön olennaisin sisältö on nautinnossa, joka syntyy musiikin, ympäristön, päihteiden, yhteisöllisyyden sekä tanssimisen yhteisvaikutuksena. Tärkeää on ihmisten toisiaan kohtaan ilmaisema ystävällisyys sekä iloisuus. Kulttuurissa arvostetaan erityisesti ravekulttuurin asiantuntemusta, iloista olemusta, sosiaalisia taitoja ja laajaa sosiaalista verkostoa, hoikkaa ja esteettistä kehoa sekä hallittua käytöstä. Laittomat ja marginaaliset päihteet ovat erottelusymboleita, joilla halutaan erottautua valtavirtakulttuurista ja sen tavasta juhlia. Valtavirtakulttuuria edustavat alkoholi ja humala. Ravekulttuuri on globaali yhteisö, joka toteutuu yhteisesti jaettuina arvoina ja koodeina. Samalla se on uusyhteisö, joka ei sido jäseniään vastuuseen toisistaan tai yhteisön olemassa olosta. Globaalitason kommunikaatio toteutuu mm. Internetin uutisryhmissä, ulkomaille suunnatuissa juhlimismatkoissa sekä ulkomaisten erikoislehtien lukemisessa. Ravekulttuuri on tärkeä osa jäsentensä identiteettiä, joka perustuu usein elämäntyyliin tai maailmankatsomukseen sellaisten identiteetin kategorioiden kuin työn, koulutuksen, perheen tai kansallisuuden sijasta. Ravekulttuuri edustaa etiikkaa, jossa tärkeintä on yksilön vapaus. Kansallisvaltion auktoriteettia ja virallisia sääntöjä ei kunnioiteta. Hyvän elämän aineksia ovat tunteet ja kokemukset. Tulevaisuutta ei juurikaan suunnitella ja olemisen painopiste keskittyy nykyhetkeen. en
dc.language.iso fi
dc.subject ravekulttuuri - postmodernismi fi
dc.subject päihteet - tanssi fi
dc.subject yhteisöllisyys - osakulttuurit fi
dc.title Ravekulttuuri ja laittomat päihteet : yhteisöllisyyttä, etiikkaa ja identiteettiä. Kansainvälistä taustaa ja suomalainen tapaustutkimus fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record