Combining Classification and Hedonic Quality Adjustment in Constructing a House Price Index

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12987
Title: Combining Classification and Hedonic Quality Adjustment in Constructing a House Price Index
Author: Koev, Eugen
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-27-01
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12987
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Statistics Finland has relatively long experience in constructing indices of prices of old flats using both classification and time-dummy hedonic approaches. Each method has proved to have drawbacks. The feasible classification may be too rigid to capture relevant quality changes and the standard time-dummy hedonic approach is not easily interpretable in the context of traditional index number theory. To overcome the disadvantages of these methods the two approaches are combined. A hedonic-method quality adjustment is performed within each cell in a classification and then the index is computed by aggregating cell level quality adjusted prices using an index number formula. It is shown, that each step of the procedure has a very close analogue in the standard practice of statistical offices. A method for evaluating the aggregate contributions of the different characteristics on the overall quality adjustment is developed in order to make the hedonic method more transparent in the context of classical index number theory. Special attention in the discussion is paid to the interpretation of the age profile of house prices, since they are a mixture of two distinct, but empirically non-separable effects having different implication for the quality adjustment. The method is applied for estimating quarterly indices for Finland during 1987-2000 using very large high-quality register data on all free-market transactions of dwellings in old blocks of flats and terraced houses. It turned out that the quality adjustment of the index was important in evaluation of short-term price movements on thin markets. In the long run the quality adjusted index series do not differ in any substantial way from the simple price averages trend, at least at aggregate levels. The reliability of the index is evaluated by simulation. The method described in the paper is used in the Finnish official House Price Index 2000=100.Tilastokeskuksella on verraten pitkä kokemus vanhojen asuntojen hintaindeksin konstruoinnissa. Ratkaisuina on käytetty sekä luokitusta että hedonista aikaosoitinmuuttujamallia. On osoittautunut että kullakin metodilla on heikkoutensa. Aineiston sallima luokitus saattaa olla liian karkea ottaakseen huomioon relevantit laadunmuutokset ja toisaalta tavanomainen hedoninen aikaosoitinmuuttujamalli on perinteisen indeksiteorian näkökulmasta vaikeasti tulkittava. Näihin ratkaisuihin liittyvien hankaluuksien ratkaisemiseksi ne on yhdistetty. Hedoninen laatukorjaus on tehty luokituksen kunkin solun sisällä, minkä jälkeen aggregaattitason indeksi on laskettu indeksikaavalla. On osoitettu, että metodin jokaisella vaiheella on vastineensa tilastovirastojen tavanomaisessa käytännössä. On kehitetty menetelmä, jolla eri laatuominaisuuksien kontribuutio aggregaattitason laatukorjaukseen voidaan arvioida. Tarkastelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen hintojen ikäprofiiliin tulkintaan, koska hintojen ikäprofiili on kahden erillisen, mutta empiirisesti epäidentifioituvan vaikutusmekanismin tulos ja kullakin mekanismilla on eri implikaatio laadunkorjauksen suhteen. Metodilla on estimoitu neljännesvuosi-indeksejä Suomessa vuosilta 1987-2000 käyttäen erittäin laajaa korkealaatuista rekisteriaineistoa, joka kattaa kaikki vanhat vapaarahoitteiset kerros- ja rivitalokaupat. Osoittautui, että laatukorjauksella on merkitystä lyhyen aikavalin hintavaihtelujen arvioinnissa ohuilla markkinoilla. Pitkällä aikavälillä laatukorjatut indeksisarjat eivät poikkea sanottavasti yksinkertaisten keskihintojen trendeistä ainakaan aggregaattitasolla. Indeksin tarkkuus on arvioitu simuloinnilla. Kuvattua metodia käytetään Suomen virallisen asuntojen hintaindeksin 2000=100 laadinnassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: index numbers
hedonic index
house prices
asuntojen hinnat
hintaindeksi
hedoninen indeksi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.62Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record