Books

 

Recent Submissions

 • Toivanen, Mari (Helsinki University Press, 2021)
  A small Kurdish city located in northern Syria, Kobane, became symbolically significant when ISIS laid siege to the city between September 2014 and January 2015. This pivotal moment in the fight against ISIS threw the international spotlight on the Kurds. The Kobane Generation analyses how Kurdish diaspora communities mobilised in France after the breakout of the Syrian civil war and political unrest in Turkey and Iraq in the 2010s. Tens of thousands of people, mostly but not exclusively diaspora Kurds, demonstrated in major European capitals, expressed their solidarity with Kobane, and engaged in transnational political activism towards Kurdistan. This seminal book discusses a series of critical events that led to different forms of transnational participation towards Kurdistan. The focus is particularly on how diaspora mobilisations became visible among the second generation, the descendants of Kurdish migrants. The Kobane Generation offers important insights on the generational dynamics of political mobilisations and their significance to understanding diaspora contributions. More broadly, it sheds light on second-generation political activism beyond the diaspora context, analysing it in relation to global transformations in political subjectivities.
 • Siikala, Jukka (Helsinki University Press, 2021)
  Culture and History in the Pacific is a collection of essays originally published in 1990. The texts explore from different perspectives the question of culture as a repository of historical information. They also address broader questions of anthropological writing at the time, such as the relationship between anthropologists’ representations and local conceptions. This republication aims to make the book accessible to a wider audience, and in the region it discusses, Oceania. A new introductory essay has been included to contex­tualize the volume in relation to its historical setting, the end of the Cold War era, and to the present study of the Pacific and indigenous scholarship. The authors of Culture and History in the Pacific include prominent anthropologists of the Pacific, some of whom - Roger Keesing and Marilyn Strathern, to name but two - have also been influential in the anthropology of the late 20th and early 21st century in general.
 • Hämeen-Anttila, Katri; Katajavuori, Nina (Helsingin yliopiston kirjasto, 2021)
  Teos on ainoa suomenkielinen menetelmäkirja, joka soveltaa yhteiskunta- ja kansanterveystieteen tutkimusmenetelmiä farmasian alan tutkimusaiheisiin. Teos on tarkoitettu perus-, jatko- ja erikoistumisopintoja tekeville eri alojen opiskelijoille silloin, kun tutkimusaihe linkittyy lääkealaan, -huoltoon tai -hoitoon. Teos esittelee yhteiskunnallisen lääketutkimuksen tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat keskeisiä lääketutkimuksessa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on tarjota opiskelijoille konkreettinen työväline.
 • Wilhelmsson, Thomas (Gaudeamus, 2021)
  Uudenvuodenpäivänä vuonna 2010 astui voimaan kiistelty yliopistouudistus, jonka tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa. Uudistuksesta taitettiin peistä valtamedioissa asti, ja Helsingin yliopistossa uudistuksen vastustajat olivat vallanneet hallintorakennuksen. Mistä tässä kaikessa oli kysymys? Yliopistouudistus-teoksessa oman näkemyksensä uudistustyön etenemiseen ja taustoihin tuo Helsingin yliopiston entinen kansleri ja tuolloin rehtorina toiminut Thomas Wilhelmsson. Hän kertoo ajatuksista, keskusteluista ja tapahtumaketjuista, jotka vaikuttivat prosessin taustalla mutta jotka eivät käy ilmi virallisista asiakirjoista. Wilhelmsson avaa uudistuksen syitä ja tarvetta sääntelyn purkamiselle, kansainvälistymiselle sekä strategiselle johtamiselle mutta ei välttele tehtyjä virheitä. Uudistuksen kohtaaman kritiikin lisäksi ongelmia aiheuttivat kamppailut apteekkiprivilegiosta ja kiinteistöjen hallinnasta. Kymmenen vuoden jälkeen onkin aika kysyä: mitä uudistuksesta on seurannut?
 • Linnakangas, Esko (Esko Linnakangas, 2021)
  Kirjassa selvitetään verotusteemaa ja sen kehitystä tauluissa, patsaissa, romaaneissa, elokuvissa, saduissa, piirroksissa ja runoissa sekä erityisesti protesti- ja muissa lauluissa. Käsittelyssä on suomalaisten taiteilijoiden teosten lisäksi ulkomaista aineistoa varsinkin USA:sta, Britanniasta ja Ruotsista, mutta myös esimerkiksi Norjasta ja Saksasta. Tutkimuksen juridisessa osassa tarkastellaan, miten taiteet on otettu huomioon verolainsäädännössä sekä oikeus- ja verotuskäytännössä. Laajimmin analysoidaan tuloverotusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tuloverotuksen lisäksi mukana ovat perintö- ja lahjaverotus, huvi- ja elokuvaverotus, arvonlisäverotus, tulliverotus ja arvonimivero. Kirjassa arvioidaan myös taideverotuksen tulevaisuutta. Kirjassa on asiahakemiston lisäksi teos- ja taiteilija- hakemistot.
 • Tuominiemi, Jorma (Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), 2018)
  Suomessa alkeishiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus aloitettiin tyhjästä vuonna 1965. Tämä kirja dokumentoi suomalaisen kokeellisen tutkimuksen vaiheita aivan alusta aina Higgsin bosonin löytämiseen vuonna 2012 CERNissä. Tänä aikana maailmassa rakennettiin useita mittavia koelaitteistoja aineen perusrakenteen tutkimusta varten. Ne ovat edistäneet merkittävästi käsitystämme aineen mikroskooppisesta rakenteesta. Suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet tutkimukseen useilla näistä laitteistoista.
 • Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (N-Y-T-NYT, 2016)
  Kirja kutsuu lukijaa kulkemaan lapsuuden valoisissa ja varjoisissa maisemissa. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja hoitoalojen perus- ja täydennyskoulutukseen. Teosta voi lukea yhdessä lasten kanssa ja se soveltuu myös vanhemmille, isovanhemmille, tutkijoille, päättäjille ja muille lasten elämään osallistuville. Millaisia hyvinvoinnin kokemuksia lapsilla on erilaisissa kasvuympäristöissä? Miten lapset itse kertovat hyvinvoinnistaan? Miten valot ja varjot vaihtelevat lasten arjen kertomuksessa? Lasten hyvinvointi on ollut keskustelunaiheena yhteiskunnallisilla, poliittisilla, koulutuksellisilla ja tutkimuksellisilla areenoilla. Keskustelu on ollut huolenaiheiden, riskien ja uhkien sävyttämää. Äänessä ovat olleet tutkijat, opettajat, vanhemmat, poliitikot ja päättäjät. Lasten omat äänet eivät ole keskustelussa kaikuneet. Tässä kirjassa lähestytään lasten hyvinvointia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kirjan luvut sukeltavat lasten arkeen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Kertojina toimivat lapset ja aikuiset, yhdessä ja erikseen. Kirjaan sisältyvät kertomukset tuovat lasten elämänmakuisen arjen lukijan ulottuville: lapset leikkivät, piirtävät, laulavat, ihmettelevät elämää, itkevät, hassuttelevat, nauravat, vetäytyvät, osallistuvat, sopeutuvat ja asettuvat joskus poikkiteloin. Lukijalle kerrotaan niistä arjen hetkistä, jotka tuottavat lapsille iloa, mielihyvää ja kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Hyvinvointia varjostavia tekijöitä ei kuitenkaan sivuuteta. Kertomuksissa valot ja varjot limittyvät toisiinsa. Kirjan kirjoittajat ovat eläneet ja tutkineet arkea yhdessä lasten kanssa. He ovat kuunnelleet lapsia ja tallentaneet lasten elämää pieniin arjen kertomuksiin. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatuksen ja kerronnallisen tutkimuksen asiantuntemusta
 • Isaksson, Eva (Seksuaalinen tasavertaisuus ry, 1994)
  Seta-julkaisuja ; 4
  Kirja on perusteellinen seksuaalipoliittinen matkaopas kaikkiin Euroopan maihin ja kansainvälisten instituutioiden homoja ja lesboja koskettaviin toimenpiteisiin. Eurooppa muuttuu, muuttuuko Suomi sen mukana?
 • Hämeen-Anttila, Jaakko (Helsingin yliopiston kirjasto, 2000)
  Maailman vanhin sankarieepos kertoo kuningas Gilgameshin matkasta etsimään ikuista elämää. Kertomus "hänestä joka syvyydet näki" on myös avain assyrialaiseen uskonnolliseen ajatteluun: viisauden etsintä kuvaa mystikon tietä kohti täydellisyyttä. Myyttinen Gilgamesh on osaksi ihminen, osaksi jumala. Gilgameshin haastajaksi luotu villi Enkidu taas on karvainen ja elää eläinten parissa. Kaksintaistelun jälkeen vastapuolista tulee ylimmät ystävät. He joutuvat yhdessä vastatusten seetrimetsää vartioivan hirmuisen Humbaban kanssa, mutta vaarallisemmaksi osoittautuu rakkauden jumalatar Ishtarin dramaattineen rakkaus Gilgameshiin. Sen seurauksena Gilgamesh tutustuu kuolemaan ja suruun, ja joutuu matkustamaan tuonpuoleiseen saakka. Mutta saavuttaako hän kuolemattomuuden, kuten luomakunnan vedenpaisumukselta pelastanut jumala Utnapishtim? Yli kolme vuosituhatta vanhan eepoksen on suomentanut suoraan akkadin kielestä professori Jaakko Hämeen-Anttila.
 • Nahkola, Tiina; Seppälä, Tanja; Suikkari, Veera; Virtanen, Susanna (Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, 2021)
 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopiston kirjasto, 1985)
  Teos on kokonaisesitys tutkijoiden rauhanliikkeiden historiasta ja nykypäivästä. Keskeisen osan muodostaa ns. Russell-Einsteinin julistuksesta käynnistyneen Pugwash-liikkeen toiminta. Uudempana esimerkkinä on 1960-luvun alussa käynnistynyt lääkäreiden ydinsodan vastainen liike, joka kansainvälistyi nopeasti parikymmentä vuotta myöhemmin.
 • Talvitie, Petri; Granqvist, Juha-Matti (Helsinki University Press, 2021)
  During the early modern centuries, gunpowder and artillery revolutionized warfare, and armies grew rapidly. To sustain their new military machines, the European rulers turned increasingly to their civilian subjects, making all levels of civil society serve the needs of the military. This volume examines civil-military interaction in the multinational Swedish Realm in 1550–1800, with a focus on its eastern part, present-day Finland, which was an important supply region and battlefield bordered by Russia. Sweden was one of the frontrunners of the Military Revolution in the 16th and 17th centuries. The crown was eager to adapt European models, but its attempts to outsource military supply to civilians in a realm lacking people, capital, and resources were not always successful. This book aims at explaining how the army utilized civilians – burghers, peasants, entrepreneurs – to provision itself, and how the civil population managed to benefit from the cooperation. The chapters of the book illustrate the different ways in which Finnish civilians took part in supplying war efforts, e.g. how the army made deals with businessmen to finance its military campaigns and how town and country people were obliged to lodge and feed soldiers. The European armies’ dependence on civilian maintenance has received growing scholarly attention in recent years, and Civilians and Military Supply in Early Modern Finland brings a Nordic perspective to the debate. Petri Talvitie, PhD, is Academy Research Fellow at the Department of Economic and Social History at the University of Helsinki. Juha-Matti Granqvist, PhD, is Visiting Researcher at the Department of Philosophy, History and Art Studies at the University of Helsinki. The contributors of the book are historians specialized in early modern Finnish and Swedish society.
 • Virkkunen, Jaakko; Ahonen, Heli; Schaupp, Marika; Lintula, Leila (Tekes, 2010)
  Tykes 70
  Uuden tieto- ja viestintätekniikan laajeneva hyödyntäminen johtaa tällä hetkellä työelämässä syvällisiin muutoksiin, jotka eivät koske vain työn järjestelyjä vaan myös sen sisältöä, koko ideaa ja periaatetta, jolla yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Vaikka tällaiset muutokset perustuvat ylimmän johdon toimintalinjaa koskeviin päätöksiin, ne edellyttävät koko henkilökunnalta luovaa panosta, toimintakonseptin osallistavaa kehittämistä. Muutoslaboratorio on suhteellisen uusi toiminnan kehittämisen menetelmä, joka on parhaimmillaan juuri toimintakonseptin osallistavan kehittämisen välineenä. Tämä kirja koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät - toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan verkoston kokemusten perusteella tämän uuden kehittämistavan toteuttamisen ja leviämisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia uuden toimintakonseptin kehittämistä organisaatiorajat ylittävän oppimis- ja yhteistoimintaverkoston avulla.
 • Raunio, Antti; Luomanen, Petri (Helsingin yliopiston kirjasto, 2010)
  Teologia on uskontoa ja erityisesti kris­tinuskoa tutkiva tiede. Tämä teos esitte­lee, miten teologiaa harjoitetaan suoma­laisissa yliopistoissa. Helsingin yliopis­ton professorit, opettajat ja tutkijat ker­tovat kukin omasta erikoisalastaan: raa­matuntutkimuksesta, kirkkohistorias­ta, systemaattisesta teologiasta, uskon­totieteestä ja käytännöllisestä teologias­ta. Kokonaisuutena kirja antaa ajan­tasaisen ja yleistajuisen kuvan suoma­laisesta teologisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin tieteisiin ja kirkkoon.Kirja on tarkoiteltu aloilteleville teo­logeille, mutta myös perusteokseksi kir­kon työntekijöille ja luottamushenki­löille, uskonnonopettajille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneita us­konnosta ja sen tutkimuksesta.
 • Major, David C.; Juhola, Sirkku K. (Helsinki University Press, 2021)
  This guidebook presents a framework for climate adaptation planning for coastal cities, large and small, focused on the central roles of citizens, public officials, and planners. The book is designed to help all stakeholders in coastal cities understand and develop effective adaptation measures in a sustainable way. Within a framework of eight key planning steps, guidance is provided for stakeholders in the adaptation process from initial assessments of climate impacts to final planning. The work sets out general principles and methods of adaptation to climate change for many types of coastal communities. Adaptation is seen throughout the work as a process that should take into account all coastal assets, including economic, environmental, social, cultural and historical assets, with due attention to disadvantaged communities. Among the adaptation elements covered in the book are: a review of the current climate situation; climate impacts and vulnerabilities; climate models and future scenarios; physical, economic, social and other characteristics of coastal cities and towns; the range of available adaptations, including management, infrastructure, and policy adaptations; evaluation of projects and programs; and working together to develop and finance adaptations. Numerous tables are presented to help organize information and guide planning, and examples of adaptation challenges and opportunities are provided from both developed and developing coastal cities and towns. The volume is copiously illustrated, with extensive up-to-date references to provide the reader with additional sources of information. David C. Major holds a PhD in Economics from Harvard University. He has been a faculty member at MIT and Clark University, and a long-time Senior Research Scientist at Columbia University (now retired). His scientific research focus is the adaptation of coastal cities and towns, large and small, to climate change. Sirkku Juhola holds a PhD from the University of East Anglia, UK, and has worked in Japan, Sweden, and Finland. She is a Professor at the University of Helsinki, leading the Urban Environmental Policy Group. Her research interests focus on governance and decision-making, climate change policy, and climate risk. She is a member of the Climate Panel of Finland.
 • Pynnöniemi, Katri (Helsinki University Press, 2021)
  This edited volume explores patriotism and the growing role of militarism in today’s Russia. During the last 20-year period, there has been a consistent effort in Russia to consolidate the nation and to foster a sense of unity and common purpose. To this end, Russian authorities have activated various channels, from educational programmes and youth organizations to media and popular culture. With the conflict in Ukraine, the manipulation of public sentiments – feeling of pride and perception of threat – has become more systemic. The traditional view of Russia being Other for Europe has been replaced with a narrative of enmity. The West is portrayed as a threat to Russia’s historical-cultural originality while Russia represents itself as a country encircled by enemies. On the other hand, these state-led projects mixing patriotism and militarism are perceived sceptically by the Russian society, especially the younger generations. This volume provides new insights into the evolution of enemy images in Russia and the ways in which societal actors perceive official projections of patriotism and militarism in the Russian society. The contributors of the volume include several experts on Russian studies, contemporary history, political science, sociology, and media studies. Katri Pynnöniemi holds a joint professorship of Russian security studies at the University of Helsinki and at the Finnish National Defense University. She has published widely on the system change in Russia as well as on Russian foreign and security policy. The contributors of the volume include several experts on Russian studies, contemporary history, political science, sociology, and media studies.
 • Lindén, Carl-Gustav (Helsinki University Press, 2021)
  Kingdom of Nokia tells a fascinating story of corporatism in Finland. How did the mobile phone giant Nokia make the Finnish elite willing to serve the interests of the company? Nokia became a global player in mobile communications in the 1990s, and helped establish Anglo-Saxon capitalism in Finland. Through its success and strong lobbying, the company managed to capture the attention of Finnish politicians, civil servants, and journalists nationwide. With concrete detailed examples, Kingdom of Nokia illustrates how Nokia organised lavishing trips to journalists and paid direct campaign funding to politicians to establish its role at the core of Finnish decision-making. As a result, the company influenced important political decisions such as joining the European Union and adopting the euro, and further, Nokia even drafted its own law to serve its special interests. All this in a country considered one of the least corrupt in the world. Carl-Gustav Lindén is an Associate Professor of Data Journalism at the University of Bergen and Associate Professor (Docent) at the University of Helsinki. Lindén’s background is in journalism, and he was a business journalist working for newspapers, magazines, and television until 2012, when he turned to academia.
 • Westphal, Kenneth R. (Helsinki University Press, 2021)
  Immanuel Kant’s ‘Transcendental Deduction of the Categories’ addresses issues centrally debated today in philosophy and in cognitive sciences, especially in epistemology, and in theory of perception. Kant’s insights into these issues are clouded by pervasive misunderstandings of Kant’s ‘Deduction’ and its actual aims, scope, and argument. The present edition with its fresh and accurate translation and concise commentary aims to serve these contemporary debates as well as continuing intensive and extensive scholarship on Kant’s Critique of Pure Reason. Two surprising results are that ‘Transcendental Deduction’ is valid and sound, and it holds independently of Kant’s transcendental idealism. This lucid volume is interesting and useful to students, yet sufficiently detailed to be informative to specialists. Kenneth R. Westphal is Professor of Philosophy at Boğaziçi University, İstanbul. His research focuses on the character and scope of rational justification in non-formal, substantive domains, both moral and theoretical. His books include several volumes on Kant.
 • Kukkonen, Pirjo (Suomen Semiotiikan Seura, 2014)
  Acta Semiotica Fennica ; 44
  Denna bok är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen. Språket är ”rymligt som själva salen på Alastalo”.
 • Eräranta, Kirsi; Penttilä, Visa (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2021)
  ProComma Academic ; 8

View more