Kirjat / Books

 

Uusimmat julkaisut

 • Luoma-aho, Vilma; Karvonen, Erkki (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2015)
  ProComma Academic; 2015
  ProComma Academic 2015 tutkimusartikkeleiden aiheita ovat mm. maksettujen mediasisältöjen läpinäkyvyys, Big Data ja mediasuhteet, innovatiivisuus ja avoimuus, sijoittajasuhteet, vaikuttajaviestintä ja tapaus Guggenheim sekä informaation aseellistaminen ja taistelu identiteetistä.
 • Luoma-aho, Vilma (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2014)
  ProComma Academic; 2014
  Nykyinen ympäristömme on riisunut organisaatiot melko alastomiksi eri sidosryhmien analyyseille. Tähän vaikuttavat sekä sosiaalisen median vaikuttamiskanavat että uudenlaiset odotukset läpinäkyvyydestä. Kriisiviestinnän normalisoituessa traditionaaliset viestinnän keinot alkavat käydä liian hitaiksi. Särkymättömän viestinnän idea on trimmata organisaatio joustavammaksi ja sopeutuvammaksi sisältä päin, muuttuvaan ympäristöön soveltuvaksi. Särkymätön viestintä on sidosryhmäoptimoitua, ja sen keskiössä ovat sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden ja kokemusten ymmärtäminen. Tämä muutos edellyttää kontrollin ideaalista luopumista.
 • Juholin, Elisa; Luoma-aho, Vilma (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2017)
  ProComma Academic; 2017
 • Juholin, Elisa; Melgin, Elina (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2016)
  ProComma Academic; 2016
  ProComma 2016 osallistuu etiikkakeskusteluun avaamalla eettisiä kysymyksiä useista näkökulmista. Lähestymme teemaa johtamisen ja työyhteisön, sijoittamisen, lobbaamisen, julkisen alan viestinnän sekä median ja journalismin näkökulmista. Kirjan päätoimittaa Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elisa Juholin.
 • Hakoniemi, Elina; Kärrylä, Ilkka; Silvan, Kristiina; Taavetti, Riikka (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, 2018)
  Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 2018
 • Melgin, Elina; Nieminen, Hannu (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2018)
  ProComma Academic; 2018
  Diplomatia on paitsi ulkopolitiikan prosessi myös taito. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n vertaisarvioidussa teoksessa käsitellään näitä diplomatian molempia alueita. Teoksen kirjoittajat edustavat eri tieteenhaaroja.
 • Myrberg, Kai; Kuosa, Harri; Leppäranta, Matti (Yliopistopaino, 2006)
  Palmenia-sarja; 17
  Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus on ensimmäinen Itämeren fysiikan oppikirja, jossa tuodaan esille myös fysiikan kytkennät Itämeren tilaan ja ekologiaan. Alalta on olemassa runsaasti eritasoista tietoa. Tämä tieto on kuitenkin melko hajallaan, eikä kokonaisvaltaista kirjallisuutta ole vielä paljon. Kirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Itämeren altaista ja niiden topografiasta sekä hydrografiasta, Itämeren lämpötaloudesta ja kiertoliikkeestä sekä jääoloista. Lisäksi käydään läpi Itämeren kriittisiä prosesseja kuten suolapulssien esiintyminen, kumpuaminen ja vedenkorkeuden muutokset. Itämeren fysiikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrää ne ulkoiset olosuhteet, joissa meren kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat. Meren fysikaalisten ominaisuuksien tuntemus luo perustan koko Itämeri-systeemin toiminnan ymmärtämiseen. Teoksen loppuosassa esitellään Itämeren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkastellaan Itämeren tulevaisuutta erilaisten ilmastoskenaarioiden avulla.
 • Leppäranta, Matti; Virta, Juhani; Huttula, Timo (Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, 2017)
 • Kontiainen, Seppo (Department of Education, University of Helsinki, 2002)
  Overview: Dynamic Concept Analysis (DCA) is a method of analysing complex phenomena using conceptual models. DCA uses information about concept relations in building both general and individual models to depict a particular phenomenon. The basic idea behind this approach is to analyse the relationships between concepts involved in a study, and to express these relations in the form of an information matrix. The method allows systematic use of this information in the building of conceptual models. DCA has been used so far in the fields of education and social sciences. As a general method it might also have applications in other fields when there is a need to analyse how parts make the whole. Book The book introduces Dynamic Concept Analysis (DCA). It includes theoretical discussion on DCA, and seven applications. DCA Program The computer program, created by Juha Kontiainen, is available to those, who are interested in building conceptual models based on the information given in the applications of the book, or to apply DCA in their own studies. The dca-packet.zip consists of the book and the program.
 • Oker-Blom, Teodora; Wallin, Marie; Klasén, Lars; Lamvik, Aud; Retlev, Ulla (Eds.) (2018)
 • Lehti-Eklund, Hanna (Nordica, Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet, 2018)
  Nordica Helsingiensia 49b
 • Moula, Munjur E.; Sorvari, Jaana; Oinas, Pekka (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland, 2017)
 • Linnakangas, Esko (Copyright © 2018 Esko Linnakangas, 2018)
  Kirjassa käsitellään tieliikenneverojen historiaa ja tulevaisuutta. Autoveron lisäksi esillä ovat muutkin autoihin ja moottoripyöriin liittyvät verot, kuten ajoneuvovero ja polttoainevero. Konkreettisen sysäyksen teokselle antoivat tammikuussa 2017 julkistettu ja alas ammuttu liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin liikenneverkkoesitys, jonka osana oli autoveron poistaminen, ja pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa ollut, helmikuussa 2017 kaatunut moottoripyörien ajoneuvoveroesitys. Kirjassa selostetaan myös parlamentaariselle liikennetyöryhmälle keväällä 2017 annetut lausunnot. Lisäksi teoksessa käsitellään vuonna 2018 voimaan tulevia romutuspalkkioita, sähköautojen hankintatukia sekä kaasu- ja etanolikonversioiden tukia. Kirjan lopussa tarkastellaan robottiveroa ja perustuloa.
 • Zeiler, Xenia (South Asian Studies, University of Helsinki; Embassy of India in Finland, 2017)
 • Östman, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela; Södergård, Lisa (Helsingfors universitet: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2017)
  Nordica Helsingiensia 48; Dialektforskning 5
 • Stevanovic, Melisa; Voutilainen, Liisa; Weiste, Elina (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Linnakangas, Esko (Copyright © 2017 Esko Linnakangas, 2017)
  Tämän kirjan alkuosassa selvitetään kulutusverotuksemme kehitys Ruotsin ja Venäjän vallan ajoista Suomen itsenäisyyteen ja EU-aikaan. Tullista ja erityisistä kulutusveroista painopiste on tänä aikana siirtynyt yleiseen kulutusverotukseen. Ajatusta ylellisyys- ja muista pisteveroista ei ole kuitenkaan haudattu. Sitä osoittavat veneveron sisällyttäminen vuonna 2015 hallitusohjelmaan ja asianvalmistelu valtiovarainministeriössä. Kirjassa muun muassa selostetaan ja analysoidaan veneveroluonnoksesta ministeriölle annettuja lausuntoja. Lausuntoja annettiin noin 50, joista vain yhdessä osoitettiin jonkinasteista ymmärtämystä esitystä kohtaan. Veneverohankkeesta luovuttiin, mutta valtion verotarve säilyi. Kirjan lopussa tarkastellaankin veneveron tilalle ehdoteltuja erilaisia varoihin, tuloihin ja kulutukseen kohdistuvia veroja.
 • Jerman, Helena (Helsingin yliopisto, Kehitysmaatutkimuksen laitos, 2001)
 • Diaz Bazo, Carmen; Haapakorpi, Arja; Särkijärvi-Martinez, Anu; Virtanen, Päivi (Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Educación-Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, 2015)

Näytä lisää