Books

 

Recent Submissions

 • Amadae, S. M. (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 2020)
  Computational Transformation of the Public Sphere is the organic product of what turned out to be an effective collaboration between MA students and their professor in the Global Politics and Communication program in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, in the Fall of 2019. The course, Philosophy of Politics and Communication, is a gateway course into this MA program. As I had been eager to conduct research on the impact of new digital technologies and artificial intelligence (AI) on democratic governance, I saw this course as an opportunity to not only share, but also further develop my knowledge of this topic.
 • Isaksson, Eva (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1987)
  Suomalainen perusteos naisten tieteellisestä työstä, mukaansatempaava naisnäkökulma ihmistä ympäröivään maailmankaikkeuteen ja sen tutkijoihin.
 • Saurio, Päivi (Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, kielten osasto, 2020)
  Slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita; 7
 • Pihlajamäki, Heikki (Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2004)
  Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan kuljettaa lukijan halki viime vuosituhannen oikeushistorian pääpiirteiden, oikeustieteen synnystä 1100-luvulla modernin oikeuden läpimurtoon 1800-luvulla. Kehitystä tarkastellaan yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden näkökulmasta. Painopiste on yleiseurooppalaisen yhtenäisoikeuden eli ius communen kehityksessä, jota vasten myös ruotsalais- suomalaista oikeushistoriaa peilataan. Teos on laadittu pääsykoekirjaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen, mutta se soveltuu myös oppikirjaksi.
 • Häyry, Matti (WSOY, 2000)
  "Kaikkien tekojemme pitäisi tähdätä mahdollisimman monen mahdollisimman suureen onnellisuuteen!” Tätä ajatusta julisti Ranskan vallankumouksen vuonna 1789 englantilainen Jeremy Bentham, utilitarismin perustaja. Seuraavalla vuosisadalla oppi tuli tunnetuksi hänen kotimaassaan uudistusten lähteenä erityisesti John Stuart Millin työn kautta. Utilitaristit ajoivat monia nyt itsestään selvinä pidettyjä poliittisia uudistuksia. He saivatkin aikaan monia vankilaolojen ja sosiaalipolitiikan reformeja - Mill kannatti jopa naisten äänioikeutta, joka toteutui vasta paljon myöhemmin. Häyry selvittää, kuinka ajatus mahdollisimman monen onnellisuudesta kehittyi ja miten oppia on sovellettu viime aikojen eettisissä kiistoissa: vastoin vallitsevaa käsitystä "utilitarismi” ei tarkoita ahneutta, välinpitämättömyyttä tai itsekästä oman edun tavoittelua. Häyryn tarkastelu ulottuu eurooppalaisen moraaliajattelun tilasta uuden ajan alussa aina vuosituhannen lopun keskusteluihin terveydenhuollon periaatteista ja eläinten oikeuksista.
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Yliopistopaino, 1997)
  Kirjoituksissaan maamme johtavat filosofiset bioeetikot esittävät keskusteluun provosoivalla tavalla omat vastauksensa moniin terveydenhuollon ja lääketieteen moraalikysymyksiin.
 • Rinne, Jenni; Kajander, Anna; Haanpää, Riina (Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2020)
  Ethnos-toimite 22
 • Komeetat 
  Kaila, Kari; Oja, Heikki; Valtonen, Mauri; Korhonen, Tapio (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1983)
  Kirjassa kerrotaan Halleyn pyrstötähdestä ja muista komeetoista. Mistä ne tulevat? Minne ne menevät? Millaisia taivaankappaleita ne ovat? Voivatko ne vaikuttaa maapallon elämään?
 • Oja, Heikki; Vilhu, Osmi (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1979)
  Albert Einstein kuoli 1955, mutta hänen tieteellinen ja humanistinen perintönsä elää edelleen voimakkaana. Kymmenen luonnon­tieteilijää, suurin osa Helsingin yliopiston tutkijoita, kertoo Einsteinin elämastä, tutkimustyösta ja hanen teorioidensa merkityksestä. Aiheet vaihtelevat suhteelli­suusteorioista maailmankaikkeuden rakenteeseen, Einsteinin filosofiasta rauhanliikkeeseen.
 • Jännes, Antti; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Puheenvuoro astrologiaa vastaan
 • Keskinen, Raimo; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1981)
 • Huhtinen, Aki-Mauri; Melgin, Elina (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2020)
  ProComma Academic; 2020
 • Heikki, Oja; Juhani, Westman (Gummerus, 1975)
 • Häyry, Heta; Häyry, Matti (Yliopistopaino, 1997)
  Mahdollisimman monelle on taattava mahdollisimman suuri, yhtäläisesti toteutettavissa oleva onnellisuus, hyvinvointi ja vapaus. Yksilöiden toimia ei saa pakolla tai uhkauksilla rajoittaa, elleivät heidän toimensa selvästi vahingoita toisia tai puutu liian jyrkästi toisten vapauteen. Kaikki yksilöt on otettava yhtäläisesti huomioon moraalisessa päätöksenteossa. Näitä periaatteita kannattamaan päätyvät kirjoittajat joutuvat - vastustaessaan turhan kärsimyksen sallimista ja edistämistä; yksilöiden vapauden alistamista totalitaristisille periaatteille ja perusteettomien erojen luomista ihmisryhmien välille - kuitenkin toteamaan: "Monet henkilöt käyttäytyvät yksityiselämässään tavoilla, jotka ovat mielestämme järjettömiä, moraalittomia, piittaamattomia, fanaattisia tai yksinkertaisesti typeriä."
 • Häyry, Matti (Yliopistopaino, 2001)
  Doctors, nurses and scientists have often been accused of ‘playing God’ in life-and-death decisions, reproductive medicine and genetics. The tenor of this book is that the same accusation can be extended to ethicists and public decision-makers who refuse to examine the is­ sues analytically before they pass their judgements. In many cases, they are the jealous gods who obstruct the voyage of honest philoso­phers and bioethicists who desperately try to find their home island of intellectual zeal and emotional security in the stormy sea of high feeling and firmly held prejudice.
 • Pihlström, Sami (Helsinki University Press, 2020)
  As a traditional theological issue and in its broader secular varieties, theodicy remains a problem in the philosophy of religion. In this remarkable book, Sami Pihlström provides a novel critical reassessment of the theodicy discourse addressing the problem of evil and suffering. He develops and defends an antitheodicist view, arguing that theodicies seeking to render apparently meaningless suffering meaningful or justified from a ‘God’s-Eye-View’ ultimately rely on metaphysical realism failing to recognize the individual perspective of the sufferer. Pihlström thus shows that a pragmatist approach to the realism issue in the philosophy of religion is a vital starting point for a re-evaluation of the problem of theodicy. With its strong positions and precise arguments, the volume provides a new approach which is likely to stimulate discussion in the wider academic world of philosophy of religion. Sami Pihlström is professor of philosophy of religion at the University of Helsinki. He has published widely on, e.g., the pragmatist tradition, the problem of realism, and the philosophy of religion.
 • Gronow, Jukka (Helsinki University Press, 2020)
  Jukka Gronow’s book Deciphering Markets and Money solves the problem of the specific social conditions of an economic order based on money and the equal exchange of commodities. Gronow scrutinizes the relation of sociology to neoclassical economics and reflects on how sociology can contribute to the analyses of the major economic institutions. The question of the comparability and commensuration of economic objects runs through the chapters of the book. The author shows that due to the multidimensionality and principal quality uncertainty of products, markets would collapse without market devices that are either procedural, consisting of technical standards and measuring instruments, or aesthetic, relying on the judgements of taste, or both. In his book, Gronow demonstrates that in this respect, financial markets share the same problem as the markets of wines, movies, or PCs and mobile phones, and hence offer a highly actual case to study their social constitution in the process of coming into being. Jukka Gronow is professor emeritus of sociology at Uppsala University, Sweden, and docent at the University of Helsinki, Finland. He has published on sociology of consumption, history of sociology and social theory.
 • Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth (Helsinki University Press, 2020)
  The book addresses one of the most urgent social problems in many countries, the uncertain school-to-work transitions of young people. As a result, a ‘transition machinery’ has been created, consisting of various education and training measures realised by e.g. teachers and youth workers. The volume demonstrates that discourses related to youth transitions do not simply describe young adults but create them. For example, young people are expected to be active citizens who make themselves attractive to employers, and those who fail in doing so may be labelled having psychological deficiencies. When failing transitions, resulting in lack of higher education or unemployment, are treated as individual’s problems rather than rising from structural factors, the solutions are likewise individualized. The book thus underlines the importance of analysing power relations reflected by gender, health, social class, and ethnicity. The articles of the book combine perspectives from young people, policymakers, teachers, and youth workers in Iceland, Finland, Sweden, and England. The editors of the book are Kristiina Brunila, professor of social justice and equality in education at University of Helsinki, and Lisbeth Lundahl, professor of educational work at Umeå University.
 • Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Kirja on ensimmäinen meteoriiteista kertova kirja Suomessa. Siinä on myös asiallista tietoa ufoista ja muista vastaavista oudoista valoilmiöistä.

View more