Asuntokuntaennuste Suomelle 2000-2030

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13024
Title: Asuntokuntaennuste Suomelle 2000-2030
Author: Virta, Mirva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/13024
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia asuntokuntaennuste Suomelle vuosille 2010, 2020 ja 2030. Ennusteen kohteena olevat asuntokuntatyypit olivat: kahden vanhemman lapsiperheet, pariskunnat, yksinhuoltajaperheet ja perheettömät. Ennuste sisältää myös ennusteen asuntokuntaan kuulumattomien määristä tulevaisuudessa. Ennuste sisältää kolme ennustevaihtoehtoa. Tutkimuksen aineistot olivat Tilastokeskuksen vuosien 2001 ja 2004 väestöennusteet sekä Eksy -90 ja Eksy -00 rekisteriaineistojen 11% otoksista laaditut taulukot. Väestöennusteiden avulla määriteltiin pohjaväestö vuosille 2010, 2020 ja 2030. Eksyn tiedoista tehtyjen taulukoiden avulla laadittiin olettamukset asuntokuntien jakautumisesta eri asuntokuntatyyppeihin ennusteen lähtövuonna sekä ennustevuosina 2010, 2020 ja 2030. Ennuste tehtiin huoneistonhaltijamenetelmällä. Ensimmäinen ja toinen ennustevaihtoehto kuvasivat oletusta, että asuntokuntarakenne (eli väestön jakautuminen eri asuntokuntokuntatyyppeihin) pysyisi vuoden 2000 kaltaisena ennustevuosina 2010, 2020 ja 2030. Väestön määrän oletettiin kasvavan ensimmäisessä ennustevaihtoehdossa Tilastokeskuksen vuoden 2001 väestöennusteen mukaisesti, ja toisessa ennustevaihtoehdossa Tilastokeskuksen vuoden 2004 väestöennusteen mukaisesti. Kolmannessa ennustevaihtoehdossa asuntokuntarakenteen olettiin kehittyvän aikavälillä 1990–2000 havaittujen trendien suuntaisesti. Ennuste laadittiin 5-vuotisikäryhmittäin. Vain 15-vuotta täyttäneet olivat tarkastelun kohteena, koska sitä nuoremmat eivät voi olla asuntokunnan viitehenkilöitä. Tulosten mukaan asuntokuntien kokonaismäärä tulisi kasvamaan 10–16 % vuodesta 2000 vuoteen 2030. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 225 000–370 600 asuntokunnan lisäystä ennusteajanjaksolla. Asuntokunnan keskikoon oletetaan olevan ennusteen päätevuonna 1,95–2,08 henkilöä (ennusteen lähtövuonna 2000 asuntokuntien keskikoko oli 2,21 henkilöä). Asuntokuntaan kuulumattomien määrän oletetaan kasvavan noin 29 100–36 800 henkilöllä eli 31–39 %. Suurin osa asuntokuntakuntaan kuulumattomien määrän kasvusta tulee yli 79-vuotiaiden ikäryhmistä. Ennusteiden mukaan perheettömien määrä kasvaisi ennusteajanjaksolla noin 177 400–325 300 asuntokunnan verran eli 19–35 % ennustevaihtoehdosta riippuen. Eniten ennustetaan lisäystä yli 74-vuotiaiden perheettömien määrään. Pariskuntien määrän ennustetaan kasvavan noin 23–35 % eli noin 133 500–203 000 asuntokunnan verran. Pääsääntöisesti alle 55-vuotiaiden joukossa pariskuntien määrän ennustetaan laskevan ja yli 54-vuotiaiden joukossa kasvavan. Kahden vanhemman lapsiperheiden kokonaismäärä tulee ennusteessa laskemaan noin 62 400–152 200 asuntokunnan verran eli 10–25 % verrattaessa vuosia 2000 ja 2030 toisiinsa. Yksinhuoltajaperheiden määrän odotetaan laskevan 3–7 % eli noin 5 300–13 500 asuntokunnan verran. Asuntokuntien kokonaismäärän muutokseen tulevaisuudessa vaikuttaa eniten perheettömien ja pariskuntien määrän ennustettu kasvu. Pääasiallinen syy heidän määränsä kasvuun on Suomen väestön ikääntyminen tulevaisuudessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asuntokunnat - ennusteet
asuntokunnat - koko
asuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record