Hur orkar vi? Socialarbetarnas arbetssituation och stresshanteringsmetoder

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13038
Title: Hur orkar vi? Socialarbetarnas arbetssituation och stresshanteringsmetoder
Author: Forstén-Österman, Susann
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-11-07
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/13038
Thesis level: master's thesis
Abstract: Arbetets målsättning var tudelad. Den första frågeställningen gällde hur socialarbetare som utför socialarbete på basnivå upplever sin arbetssituation vid ingången till det nya årtusendet. Det förändringstryck som bland annat den datatekniska utvecklingen riktat mot de kommunalt anställda från 1970-talet framåt och den ekonomiska depressionen under 1990-talet har markant ökat risken för utbrändhet inom den offentliga sektorn. Speciellt utsatta har anställda inom undervisning, social- och hälsovård ansetts vara. Undersökningen sökte svar på hur socialarbetarna själva uppfattar sin aktuella arbetssituation. Undersökningens andra fråga gällde de metoder för stresshantering och de kraftkällor som socialarbetarna använder sig av för att orka i arbetet. Tidigare forskning om utbrändhet och individens stresshanteringsmetoder har visat på en hel mängd tänkbara orsaker till utbrändhet och gett upphov till flera teorier om metoder för framgångsrik stresshantering. Den här undersökningens ambitioner var att ta reda på vilka medvetna eller omedvetna metoder yrkesverksamma socialarbetare använder för att motverka arbetsstress. Undersökningen utfördes genom halvstrukturerade temaintervjuer med 14 kvinnliga socialarbetare i 4 kommuner med mindre än 15 000 invånare i södra Finland. Intervjuerna littererades och deras innehåll analyserades med hjälp av kodning och kategorisering. Intervjusvaren kodades enligt ämnesområden och sammanslogs därefter i kategorier enligt temaområden. Undersökningens resultat visar att de intervjuade socialarbetarna har en realistisk om än något okritisk syn på sitt arbete. De upplever att arbetets största brister är det svaga stödet från organisationsledningen samt allmänhetens låga värdering av arbetet. Upplevelsen av samhörighet med och socialt stöd av arbetskamraterna samt den variation och de utmaningar som arbetet erbjuder gör dock att den totala bilden av arbetet blir övervägande positiv. De intervjuade använder som också tidigare undersökningar visat främst socialt stöd och fysisk aktivitet som kraftkällor. De saknar mest tillgång till medel för att uppfylla behoven av fortbildning och arbetshandledning. Undersökningens teoretiska referensramar utgjordes av litteratur och forskning gällande utbrändhet, stresshantering och socialarbete. Centrala källor för arbetet har varit: Staff Burnout. Job Stress in the Human Services (Chreniss, C. 1982), Työpsykologia (Lindström, K. & Kalimo, R. (toim.) 1987), Stess and Coping (Monat, A. & Lazarus, R. S. (ed.) 1991) samt Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus (Viinamäki, T. 1997).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: socialarbetare
utbrändhet
arbetsförhållanden
stresshantering


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record