"Nu har vi deadline hela tiden" : Omvälvningar på mediemarknaden och nyhetsredaktionerna ur några erfarna journalisters perspektiv

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära sv
dc.contributor.author Boguslawski, Thomas von
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:04:43Z
dc.date.available 2009-09-08T10:04:43Z
dc.date.issued 2008-04-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13041
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract I min pro gradu-avhandling låter jag en grupp erfarna journalister på några av Finlands största nyhetsredaktioner berätta hur deras arbete har förändrats sedan början av 1980-talet och hur dessa förändringar eventuellt påverkar nyhetsrapporteringen. Syftet är att undersöka hur det journalistiska arbetet påverkas av de förändringar som sker på mediemarknaden och inom mediebolagen. Avhandlingen består huvudsakligen av en litteraturöversikt samt en kvalitativ forskningsdel. I litteraturöversikten presenteras de viktigaste förändringarna som har skett på mediemarknaden i Finland och utomlands. Kommersiella mediebolag växer sig större, ägarkoncentrationen tilltar, de europeiska public service-bolagen försvagas, nyhetsförmedlingen blir allt snabbare tack vare Internet och annan ny kommunikationsteknologi och betraktas allt mer som en affärsverksamhet som bör vara lönsam. Översikten bygger på litteratur av forskare som Bagdikian, Herkman, Hesmondhalgh, McChesney och Schudson. Forskningsdelen bygger på kvalitativa halvstrukturerade temaintervjuer, enligt modell av Eskola och Suoranta samt Kvale. Nio journalister på fem finländska nyhetsredaktioner intervjuades. Intervjuresultaten visar på omorganiseringar och nya utmaningar i journalisternas arbete. Alla journalister uppgav att ett mera kostnadsmedvetet tänkande hade introducerats på nyhetsredaktionerna. Flera journalister förutsätts producera nyheter på Internet i snabb takt och arbeta parallellt för flera medier. Flera journalister upplevde att de måste arbeta hårdare än förr, och vissa anser att kvaliteten i nyhetsrapporteringen har försämrats. Flera journalister ansåg vidare att det hade blivit svårare att förstå bakgrunden till de händelser och skeenden som man ska rapportera om. De flesta ansåg att debattklimatet i Finland hade blivit mer öppet med åren, men det verkar fortfarande finnas vissa ämnen som är känsliga och svåra att ta upp. Samtidigt är det också många gamla rutiner och förhållningssätt som består på redaktionerna. Journalisterna var alla överens om att en god journalist fortfarande bör vara noggrann, kritisk och kreativ. Journalisterna har tydligen intagit en mer kritisk ställning gentemot makthavarna och det finns en strävan på redaktionerna att söka sig till nya källor på gräsrotsnivå. en
dc.language.iso sv
dc.subject journalistik sv
dc.subject journalister sv
dc.subject arbete sv
dc.subject arbetsbild sv
dc.subject befattningsbeskrivningar sv
dc.subject förändring sv
dc.subject mediemarknad sv
dc.subject omorganisering sv
dc.title "Nu har vi deadline hela tiden" : Omvälvningar på mediemarknaden och nyhetsredaktionerna ur några erfarna journalisters perspektiv sv
dc.identifier.laitoskoodi 709
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record