Sokraattinen paradoksi ja moraalisen heikkouden ongelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13096
Title: Sokraattinen paradoksi ja moraalisen heikkouden ongelma
Author: Heinonen, Ilmari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13096
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkimuksen materiaalisena substanssina on sokraattinen paradoksi "Hyve on tietoa" ja sen korollaari "Kukaan ei tee tieten tahtoen pahaa" . Tutkimusmetodina on käsiteanalyysi, joka on samalla stuktuurianalyysia. Sokrateen dialektinen elenkhos tähtää oivaltavaan tietoon, joka johtaa moraalisesti oikeaan käyttäytymiseen . Moraalisen agentin sitoutuneisuutta osoittava taitotieto johtaa hyveeseen, joka on onnellisuuden pääkomponentti. Eudaimonian minikomponentteja ovat muut hyvät. Moraalinen heikkous, akrasia johtuu tietämättömyydestä, joka voidaan luokitella myös näennäistiedoksi. Heikkoluonteisuus näennäistietona voi ilmetä mm. siten, että hedonistinen akraatikko arvioi väärin eli lyhytnäköisesti lähellä ja kaukana olevien nautintojen/tuskien suuruudet. Akrasiaa voidaan parantaa oikealla eli elenktisellä, totuuteen opastavalla keskustelulla ja rankaisutoimilla, joiden ensi sijainen tarkoitus on terapeuttinen ja toissijainen varoitttavana esimerkkinä toimiminen. Platonin kypsän kauden dialogeissa moraaliongelmia pyritään ratkomaan yhteiskunnallisilla järjestelyillä ja paideialla. Kun Sokrateelle moraalikysymykset ovat yksilökohtaisia, kypsän kauden Platonille ne ovat yhteisöllisesti ratkaistavia kysymyksiä . Aristoteles ottaa kriittisesti kantaa Sokrateen näkemykseen hylkäämättä sitä kuitenkaan täysin. Hänenkin mukaan tieto on välttämätön hyveeseen, mutta ei ilman muuta riittävä ehto. Akraatikko saattaa erinäisistä syistä toisinaan toimia vastoin parempaa tietoaan. Stageiralainen empiirikko suhtautuu pessimistisemmin kuin Sokrates heikkoluonteisen parantamismahdollisuuksiin. Aristoteles painottaa geeniperimää, ympäristöolosuhteista tottumuksen merkitystä
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Sokrates
tieto
moraali


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record