Uhreja ja sotureita : Kehitysmaiden naisten diskurssit Kehitysuutiset-lehdessä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13112
Title: Uhreja ja sotureita : Kehitysmaiden naisten diskurssit Kehitysuutiset-lehdessä
Author: Manninen, Riitta Elina
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielmani käsittelee suomalaisen median tekstien kehitysmaiden naisten diskursseja, niiden naisrepresentaatioita ja identiteettikonstruktioita. Aineistonani on 26 tekstiä Suomen ulkoasiainministeriön julkaisemasta Kehitysuutiset-uutislehdestä vuosilta 2005 - 2006. Menetelmänäni on kriittinen diskurssianalyysi. Diskurssianalyysin sovellukseni perustuu erityisesti Norman Faircloughn’n sekä suomalaisten Arja Jokisen, Kirsi Juhilan, Eero Suonisen ja Sanna Valtosen näkemyksiin ja kokemuksiin diskurssianalyysistä. Tutkimuskysymykseni nousevat kulttuurintutkimuksen, kehitystutkimuksen ja feministisen tutkimuksen kriittisistä, postkolonialistisista puheenvuoroista. Itseäni kiinnostavia postkolonialistisia kriitikoita ovat erityisesti Edward Said, Stuart Hall, Chandra Talpade Mohanty ja Gayatri Chakravorty Spivak. Esittelemissäni postkolonialistisissa puheenvuoroissa on nostettu esiin se, kuinka kehitysmaita ja kehitysmaiden naisia katsotaan länsimaisten diskurssien läpi. Samalla näissä diskursseissa rakennetaan ja ylläpidetään kapeasti määriteltyä ja monoliittista ”kolmannen maailman naisen” -kategoriaa. Minua kiinnostaa se, kuinka kehitysmaiden naisten ”toiseutta” voidaan esittää suomalaisessa, kehityspoliittisessa mediassa. Kysyn siksi, minkälaisia representaatioita Kehitysuutisten tekstien kehitysmaiden naisten diskurssit rakentavat, ja millaista identiteettiä sekä kehitysmaiden naisille että lukijoille diskurssit tuottavat. Tämän jälkeen pyrin omien tutkimushavaintojeni pohjalta keskustelemaan aiempien tutkimuspuheenvuorojen, tutkielmani kulttuurisen kontekstin kanssa. Hahmotin aineistosta viisi kehitysmaiden naisia perinteisessä kehitysdiskurssissa representoivaa aladiskurssia, jotka nimesin tasa-arvo-, kurjuus-, muutos-, sankaruus- ja elämäntarinadiskursseiksi. Diskurssianalyyttiset havaintoni sekä vahvistavat että horjuttavat postkolonialistista kritiikkiä. Aineistoni diskursseista osa rakentaa ja ylläpitää representaatioita, joissa kehitysmaiden naiset esitetään alistettuina, passiivisina avustettavina tai korkeintaan kehityksen tuoman muutoksen mannekiineina. Toisaalta tekstien lomasta löytyi myös selkeästi erilaisia puhetapoja, joissa kehitysmaiden naisia representoitiin aivan tavallisina ihmisinä, tai peräti sankarillisina, aktiivisina oman elämänsä toimijoina. Oman tutkimuspuheenvuoroni toivon ennen kaikkea kiinnittävän huomiota tarpeeseen punnita kunkin omien representaatiovalintojen kulloisiakin motiiveita, ja samalla mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kuuntelemaan ja luomaan tilaa kehitysmaiden naisten omille määritelmille elämästään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13112
Date: 2008-04-14
Subject: Kehitysuutiset
naiset
kehitysmaat
representaatio
identiteetti
postkolonialismi
feminismi
diskurssi
diskurssianalyysi
postkolonialistinen feminismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record