Uhreja ja sotureita : Kehitysmaiden naisten diskurssit Kehitysuutiset-lehdessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Manninen, Riitta Elina
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:05:49Z
dc.date.available 2009-09-08T10:05:49Z
dc.date.issued 2008-04-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13112
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmani käsittelee suomalaisen median tekstien kehitysmaiden naisten diskursseja, niiden naisrepresentaatioita ja identiteettikonstruktioita. Aineistonani on 26 tekstiä Suomen ulkoasiainministeriön julkaisemasta Kehitysuutiset-uutislehdestä vuosilta 2005 - 2006. Menetelmänäni on kriittinen diskurssianalyysi. Diskurssianalyysin sovellukseni perustuu erityisesti Norman Faircloughn’n sekä suomalaisten Arja Jokisen, Kirsi Juhilan, Eero Suonisen ja Sanna Valtosen näkemyksiin ja kokemuksiin diskurssianalyysistä. Tutkimuskysymykseni nousevat kulttuurintutkimuksen, kehitystutkimuksen ja feministisen tutkimuksen kriittisistä, postkolonialistisista puheenvuoroista. Itseäni kiinnostavia postkolonialistisia kriitikoita ovat erityisesti Edward Said, Stuart Hall, Chandra Talpade Mohanty ja Gayatri Chakravorty Spivak. Esittelemissäni postkolonialistisissa puheenvuoroissa on nostettu esiin se, kuinka kehitysmaita ja kehitysmaiden naisia katsotaan länsimaisten diskurssien läpi. Samalla näissä diskursseissa rakennetaan ja ylläpidetään kapeasti määriteltyä ja monoliittista ”kolmannen maailman naisen” -kategoriaa. Minua kiinnostaa se, kuinka kehitysmaiden naisten ”toiseutta” voidaan esittää suomalaisessa, kehityspoliittisessa mediassa. Kysyn siksi, minkälaisia representaatioita Kehitysuutisten tekstien kehitysmaiden naisten diskurssit rakentavat, ja millaista identiteettiä sekä kehitysmaiden naisille että lukijoille diskurssit tuottavat. Tämän jälkeen pyrin omien tutkimushavaintojeni pohjalta keskustelemaan aiempien tutkimuspuheenvuorojen, tutkielmani kulttuurisen kontekstin kanssa. Hahmotin aineistosta viisi kehitysmaiden naisia perinteisessä kehitysdiskurssissa representoivaa aladiskurssia, jotka nimesin tasa-arvo-, kurjuus-, muutos-, sankaruus- ja elämäntarinadiskursseiksi. Diskurssianalyyttiset havaintoni sekä vahvistavat että horjuttavat postkolonialistista kritiikkiä. Aineistoni diskursseista osa rakentaa ja ylläpitää representaatioita, joissa kehitysmaiden naiset esitetään alistettuina, passiivisina avustettavina tai korkeintaan kehityksen tuoman muutoksen mannekiineina. Toisaalta tekstien lomasta löytyi myös selkeästi erilaisia puhetapoja, joissa kehitysmaiden naisia representoitiin aivan tavallisina ihmisinä, tai peräti sankarillisina, aktiivisina oman elämänsä toimijoina. Oman tutkimuspuheenvuoroni toivon ennen kaikkea kiinnittävän huomiota tarpeeseen punnita kunkin omien representaatiovalintojen kulloisiakin motiiveita, ja samalla mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kuuntelemaan ja luomaan tilaa kehitysmaiden naisten omille määritelmille elämästään. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Kehitysuutiset en
dc.subject naiset en
dc.subject kehitysmaat en
dc.subject representaatio en
dc.subject identiteetti en
dc.subject postkolonialismi en
dc.subject feminismi en
dc.subject diskurssi en
dc.subject diskurssianalyysi en
dc.subject postkolonialistinen feminismi en
dc.title Uhreja ja sotureita : Kehitysmaiden naisten diskurssit Kehitysuutiset-lehdessä en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record