Sanoista tekoihin? - Yritysten roolit ja yhteiskunnan odotukset ajankohtaisessa keskustelussa yritysten sosiaalisesta vastuusta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13152
Title: Sanoista tekoihin? - Yritysten roolit ja yhteiskunnan odotukset ajankohtaisessa keskustelussa yritysten sosiaalisesta vastuusta
Author: Ilva, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13152
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yritysten sosiaalinen vastuu liitetään laajemmassa kontekstissa talouden globalisoitumiseen sekä yhteiskunnan eri tahoilta yrityksiin kohdistettuihin odotuksiin. Tässä opinnäytetyössä aihetta lähestytään keskeisten eettisten teorioiden ja ideologioiden kautta. Kansainvälisen taustan työlle muodostavat yritysten sosiaalista vastuuta määrittelevät kansainväliset sopimukset ja toimintaohjeet sekä näihin kohdistettu kritiikki. Kansallisella tasolla aiheen käsittely rajautuu vuosituhannen vaihteessa (1999-2001) käytyyn keskusteluun. Tutkimuksen empiirisessä osiossa luodaan ajankohtaisesta keskustelusta kerätyn aineiston perusteella kuvaa siitä, miten yritysten sosiaalinen vastuu Suomessa ymmärretään; mikä sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan yrityksiä motivoi; ja miten aiheen ympärillä on alettu toimia. Yritysten sosiaalisen vastuullisuuden vaatimusten lisääntyessä pohditaan sitä, miten keskustelussa heijastuu yrityksen yhä keskeisempi rooli yhteiskunnassa. Omistajalähtöisestä shareholder-ajattelusta ollaan siirtymässä käsitykseen, että yritys on vastuussa myös laajemmille ryhmille, ja että yritys voi onnistuneesti luoda paitsi voittoa myös hyvinvointia yhteiskunnassa. Yrityksen näkökulmasta sosiaalinen vastuu nähdään kilpailuetuna ja riskinhallintakeinona. Etiikka ei ole toiminnan päämääränä vaan toiminnan väline. Keskustelussa korostetaan, ettei yhdelläkään yrityksellä ole tänä päivänä varaa olla toimimatta eettisesti. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin tiedostettu, että räikeät epäkohdat liiketoiminnan eettisyydessä huomataan, ja maine voi olla nopeasti pitkäksi aikaa loattu. Tämän päivän kuluttajat ovat valveutuneita. He haluavat nähdä, että yritykset osallistuvat yhteiskunnan kehittämiseen ja toimivat eettisesti. Liike-elämän puolelta painotetaan, että yritysten sosiaalisen vastuun tulee perustua jatkossakin vapaaehtoisuuteen ja itsesääntelyyn. Valtiovalta on vastannut tähän toivomukseen pysyttelemällä taustalla lähinnä neuvonantajan ja välittäjän roolissa. Se, mistä vastuuta kannetaan, näyttäisi jakautuvan keskustelussa globaalieettiseen vastuuseen ja vastuuseen henkilöstöstä. Globaalieettisessä keskustelussa painotetaan yritysten vastuuta edistää kansainvälisen kaupan tasapainottamista, tuottajamaiden työoloja sekä ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumista. Epäkohtia pyritään kasvavassa määrin kitkemään kansainvälisin sopimuksin, standardein sekä yritysten vapaaehtoisin eettisin periaattein ja toimintaohjein. Toisaalta yritysten sosiaalinen vastuu on ymmärretty kysymyksenä hyvästä henkilöstöpolitiikasta; työsuhteiden jatkuvuudesta sekä työelämän laadusta. Yritysten valtuuttamisessa yhteiskunnallisesti vastuullisiksi toimijoiksi myös sosiaalisella ulottuvuudella ollaan ryhtymässä sanoista tekoihin. Erilaiset yhteistoimintamuodot viime vuosilta osoittavat, että rakentavaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken on syntymässä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalinen vastuu
yritykset
etiikka
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record