Ikääntyneiden väkivaltakokemukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13153
Title: Ikääntyneiden väkivaltakokemukset
Author: Hildén, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-05-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13153
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus käsittelee ikääntyneiden henkilöiden väkivaltakokemuksia. Työni pääpaino on ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa, mutta käsittelen myös väkivallan kokemusten ylisukupolvista jatkumista sekä väkivallan pelkoa. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia väkivallankokemuksia ikääntyneillä on. Tarkastelen sitä, kuinka väkivallasta puhutaan ja millaisia seurauksia sillä on ja miten koettua väkivaltaa selitetään. Haluan tuoda työssäni esiin nimenomaan ikääntyneiden omia kokemuksia. Tarkoituksenani on myös selvittää millaisia asioita väkivallasta irtautumiseen liittyy ja kuinka väkivallan kokemuksista selviydytään. Tarkastelen myös väkivallan muotojen vaihtelua ja päällekkäisyyksiä. Työni lähtökohtana on väkivallan tekojen kolmijako, eli fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen väkivalta. Aineistani nousi esiin erityyppisiä väkivallankokemuksia ja nämä kokemukset olen jakanut seuraaviin luokkiin: parisuhdeväkivaltaa kokeneet, aikuisten lasten väkivallan kohteeksi joutuneet, taloudellista väkivaltaa kokeneet, henkistä väkivaltaa kokeneet, lapsena väkivaltaa kokeneet ja väkivallan pelkoa kokeneet. Luokittelu ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan useat aineistoni tapaukset käsittelevät monen tyyppisiä väkivaltakokemuksia. Kaikilla kirjoittajilla oli kuitenkin myös ikääntyneenä koettuja väkivallan kokemuksia. Tutkielmani keskeinen johtopäätös on se, että vaikka väkivallan teot ja tekijän ja sen kohteen suhteet vaihtelevat, väkivallan seuraukset ovat monelta osin samat. Väkivallan kohteen kannalta väkivallan seurauksia ovat esimerkiksi elämänmahdollisuuksien kaventuminen, ystäväpiirin rajautuminen ja sitä kautta koettu yksinäisyys, erilaiset vihantunteet, pelko ja oman liikkumatilan kaventuminen niin tilallisesti kuin ihmissuhteissakin ja esimerkiksi avuttomuuden tunteet ja kokemukset menetetystä elämästä. Tutkielmani perusteella näyttää siltä, että väkivalta kokemuksena on sellainen, että se näyttää seuraavan sen kokijan elämässä mukana tapahtumana, joka ei unohdu ja jota on tarvetta käsitellä jopa vuosikymmeniä väkivallan kokemisen jälkeen. Työni keskeisin anti on se, että olen voinut antaa äänen niille ikääntyneille, jotka ovat kokeneet tarpeelliseksi kertoa kokemastaan väkivallasta ja tehdä sen näkyväksi myös muille ihmisille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ikääntyneet
vanhukset
väkivalta
kokemukset
selittäminen
väkivaltakokemukset
pelko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record