Monetary Union, Central Bank Conservatism and Macroeconomic Performance

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13160
Title: Monetary Union, Central Bank Conservatism and Macroeconomic Performance
Author: Rantala, Anssi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-06-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13160
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Työssä tarkastellaan rahaliiton muodostamisen vaikutuksia tasapainotyöllisyyteen ja inflaatioon. Mallikehikkona käytetään yksinkertaista kahden maan rahataloudellista mallia, jossa työmarkkinat ovat järjestäytyneet ja maiden välillä on ulkoisvaikutuksia, jotka välittyvät reaalisen valuuttakurssin kautta. Ulkoisvaikutusten takia valuuttakurssijärjestelmä vaikuttaa ammattiliiton havaitsemaan tavoiteristiriitaan reaalipalkan ja työllisyyden välillä. Siten tasapainotyöllisyys määräytyy mallissa endogeenisesti. Tarkastelut perustuvat oletukseen, että ammattiliitot eivät suoranaisesti ole kiinnostuneet inflaatiosta, vaan työllisyydestä ja reaalipalkoista, ja että talouksien rakennetta kuvaavat parametrit eivät muutu, kun rahaliitto perustetaan. Siirryttäessä kelluvien kurssien järjestelmästä rahaliittoon tasapainotyöllisyys paranee, jos keskuspankki on riittävän konservatiivinen. Jos keskuspankki taas ei ole riittävän konservatiivinen, työllisyys heikkenee. Rahaliitossa yhteisen keskuspankin joustamattomuus vastata maakohtaiseen palkankorotukseen osoittautuu hyväksi asiaksi työllisyyden kannalta, jos keskuspankki on konservatiivinen, mutta huonoksi asiaksi keskuspankin konservatiivisuuden asteen ollessa matala. Tämä tulos osoittaa, että valuuttakurssijärjestelmän valinta ja tapa, jolla rahapolitiikkaa harjoitetaan saattavat olla tärkeitä tekijöitä työmarkkinoiden toiminnan kannalta maissa, joissa palkkaneuvottelut ovat keskittyneet. Rahaliittoon siirryttäessä inflaatio nopeutuu (tai pysyy ennallaan) kaikilla keskuspankin konservatiivisuuden asteilla. Kelluvien kurssien järjestelmässä rahapolitiikkaa rajoittaa pelko reaalisen valuuttakurssin heikkenemisestä. Rahaliitossa yhteinen keskuspankki ei voi vaikuttaa reaaliseen vaihtokurssiin, joten yleisesti rahapolitiikka on ekspansiivisempaa ja inflaatio korkeampi kuin kelluvien kurssien järjestelmässä. Rahaliiton perustamisen reaalitaloudelliset vaikutukset eivät riipu inflaatioharhasta, joka aiheutuu keskuspankin liian korkeasta työllisyystavoitteesta. Huippukonservatiivisen (tiukan inflaatiotavoitteen omaavan) keskuspankin tapauksessa inflaatioharha katoaa ja inflaatio on tavoitetasollaan. Osoittautuu, että tässä tapauksessa työllisyys paranee aina rahaliittoon siirryttäessä. Lisäksi työssä tarkastellaan epäsymmetristä kiinteän valuuttakurssin järjestelmää, jossa toinen maa on yksipuolisesti sitoutunut ylläpitämään maiden välisen valuuttakurssin kiinteänä ennen rahaliiton muodostamista. Osoittautuu, että rahaliittoon siirryttäessä työllisyys paranee ja inflaatio laskee maassa, joka oli sitoutunut kiinteään valuuttakurssiin. Toisessa maassa työllisyys heikkenee ja inflaatio pysyy muuttumattomana.The thesis investigates the effects of the formation of a monetary union on equilibrium employment and inflation. The model framework used in the analysis is a simple two-country monetary model with national labor unions and open-economy spillovers, which operate through the real exchange rate. Due to these spillovers, monetary regime will in general affect the real wage--employment trade-off faced by the labor union. This implies that equilibrium employment is endogenous in the model. All results are derived assuming that labor unions are only interested in employment and real wages (not directly inflation) and that all structural parameters of the model remain unchanged when a monetary union is established. A switch from a floating exchange rate regime to a monetary union improves equilibrium employment, provided that the degree of central bank conservatism is sufficiently high, whereas with low degrees of conservatism employment falls. The inflexibility of the common central bank of the monetary union in responding to a country specific wage increase is good news in terms of employment if the central bank is conservative, whereas it is bad news if the central bank is fairly liberal. This result indicates that the choice of a monetary regime and the way monetary policy is conducted may be important factors in determining labor market outcomes in countries with highly centralized wage setting. Relative inflation performance will not depend on central bank conservatism, inflation increases (or remains unchanged) when a monetary union is established. In a floating exchange rate regime monetary policies are constrained by fears of inflationary real exchange rate depreciation. In a monetary union the common central bank can't affect the real exchange rate and thus monetary policy will in general be more accommodating and thereby inflation higher. The real effects of the establishment of a monetary union don't depend on the inflation bias brought about by an over-ambitious employment target of the central bank. When the central banks are ultra-conservative (i.e. have a strict inflation target) the inflation bias disappears and inflation is at the target level. It is shown that in this case employment will always increase when a monetary union is established. In addition, we consider an asymmetric fixed exchange rate regime, where one country has unilaterally committed to a fixed exchange rate vis-à-vis the other country before the monetary union is established. We show that in this asymmetric fix case employment will fall in the leader country and increase in the follower country when a monetary union is established. Inflation decreases in the follower country and remains unchanged in the leader country.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahaliitto
työllisyys
ammattiliitot
avotalouden ulkoisvaikutukset
keskuspankin konservatiivisuus
monetary union
employment
labor unions
open-economy spillovers
central bank conservatism


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.88Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record