Aurinkokaupungin paikka Tommaso Campanellan filosofiassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13172
Title: Aurinkokaupungin paikka Tommaso Campanellan filosofiassa
Author: Mänttäri, Pia Birgitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2008-05-09
URI: http://hdl.handle.net/10138/13172
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli etsiä hyvän valtion ja hyvän yhteisön ydintä Tommaso Campanellan (1568-1639) utopian Aurinkokaupunki analyysin avulla. Lähteinä tässä on käytetty Campanellan omien kirjoitusten lisäksi muita ihannevaltiokuvauksia: Platonin Valtiota, Aristoteleen Politiikkaa ja Thomas Moren Utopiaa sekä italialaisten Anton Francesco Donin, Ludovico Agostinin ja Francesco Patrizin kirjoituksia. Aluksi esitellään lyhyesti Campanellan elämää ja tuotantoa, erityisesti muita yhteiskuntafilosofian alaan kuuluvia teoksia, sisällöllisen analyysin taustaksi. Aurinkokaupunkia tarkastellaan ensin ihannevaltiona ihannevaltioiden joukossa. Aurinkokaupungilla on yhteisiä piirteitä varsinkin muiden renessanssiajan utopioiden kanssa, mm. arkkitehtuurin kuvaus ja työn arvostus. Yhteinen piirre on myös pyrkimys lakien selkeyteen, samoin kuin ajatus yksityisomaisuuden vahingollisuudesta. Eräät Aurinkokaupungin aspektit taas ovat harvinaisempia. Platonin mallia seuraten kaupungissa mm. vallitsee naisten yhteisyys, joka Campanellalla koskee kaikkia asukkaita. Aurinkokaupungin ominta ydintä on kuitenkin aisteihin perustuva pedagogia ja radikaali ajatus synnynnäisten erojen puuttumisesta, jolloin ihmisen uran ratkaisevat vain hänen taitonsa ja kykynsä. Campanellan utopia on myös hyvin tasa-arvoinen: kaikki ovat kansalaisia, kaikki opetus on kaikille avointa ja myös kaikkiin virkoihin on kaikilla kyvykkäillä pääsy. Aurinkokaupunkia tarkastellaan myös ikkunana Campanellan koko filosofiaan. Hänen metafysiikkansa peruskäsitteet, primaliteetit, on personifioitu kaupungin korkeiksi viranomaisiksi, ja kaupungin halllitsija on Aurinko eli Metafyysikko. Campanellan Bernardino Telesiolta omaksuma luonnonfilosofia on myös selvästi esillä. Campanella on uusplatonisti, mikä myös leimaa Aurinkokaupungin uskomuksia. Selvimmin Campanellan oma ajattelu kuitenkin näkyy siinä, että Aurinkokaupunki on teokratia, kuten kaikki Campanellan muutkin hyvää valtiota koskevat kuvaukset. Näissä hahmotelmissa paavista, Kristuksen edustajasta, piti tulla maailmanmonarkian pää, jolla saattaa olla alamaisena koko maailmaa hallitseva monarkki (Espanjan tai Ranskan kuningas). Koko yhteiskunta piti myös klerikalisoida. Maailmanmonarkian tarkoituksena piti olla kaikkien kristittyjen kerääminen yhden lain alle ja tulevan kulta-ajan valmistelu. Valtiokuvauksiin vaikuttaa ratkaisevasti se, että Campanella odotti milloin tahansa tapahtuvaa Messiaan tulemista ja maailman historian loppua. Kulta-ajan ennustusten pohjana hän käytti Raamatun profetioita ja astrologiaa. Aurinkokaupunki on tulevaa kulta-aikaa ennakoiva valtio, jossa ihmiset ovat palanneet alkuperäiseen viattomuuden aikaan, ja sellaisena se on myös kristikunnan tulevaisuudesta esitetty profeetallinen malli. Se sijoittuu tulevaisuuteen, jonka Campanella uskoi olevan lähellä. Kristillisistä taustoista ja päämäärästä huolimatta Aurinkokaupunki on teokratia, jossa valtio on luotu filosofisten pohdintojen perusteella ja ihmisjärjen rajoissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Tommaso Campanella
aurinkokaupunki
utopiat
ihannevaltio
teokratia
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record