Viimeiseen asti omillaan : Moraalisesti latautunut vastavuoroisuus yksin asuvien työttömien miesten selviytymisessä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13186
Title: Viimeiseen asti omillaan : Moraalisesti latautunut vastavuoroisuus yksin asuvien työttömien miesten selviytymisessä
Author: Bruun, Anna
Contributor: University of Helsinki, Department of Sociology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan yksin asuvien työttömien miesten selviytymistä heitä uhkaavista syrjäytymisuhista: työttömyydestä ja yksinasumisesta. Syrjäytyminen määritellään luottamuksen menettämisenä ihmisiä yhdistävien, taloudellisia ja sosiaalisia suhteita jäsentävien arvojen, moraalisten koodien, sääntöjen ja velvollisuuksien sitovaan voimaan. Taustaoletuksena on Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken havainto, että työttömien selviytymisen kannalta on keskeistä, onnistuvatko he kiinnittymään työelämässä korostuvien arvojen sijaan perheeseen ja sen solidaarisuutta painottaviin arvoihin. Tarkastelussa käytettävä aineisto koostuu kymmenestä yhdessä Helsingin lähiössä yksin asuvan työttömän miehen teemahaastattelusta. Aineistoa lähestytään keskittyen haastateltujen miesten taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaalisiin suhteisiin sekä identiteettiin. Taloudellisen toimeentulon ja sosiaalisten suhteiden tarkastelussa teoreettisena viitekehyksenä toimii Marcel Maussin lahjan ja vaihdon teoria. Lahjan perusolemus on vastavuoroisuus: lahjaan vastaamalla on mahdollista saavuttaa kunniaa ja arvovaltaa. Lahjojen vaihdannan tarkoitusperä on ennen kaikkea tuottaa ystävällismielinen suhde kahden vaihtoon osallistuvan ihmisen välille. Työttömien identiteetin käsittelyssä teoriana käytetään Anthony Giddensin luottamuksen ja itsereflektion käsitteitä. Giddensin mukaan ihmisten identiteettien merkitys kasvaa, kun yhteiskunta on vapautunut traditioista. Erilliset yksilöt voivat traditioista vapautuneessa tilanteessa solmia sosiaalisia suhteita hyvän elämänpolitiikan avulla. Hyvä elämänpolitiikka merkitsee refleksiivistä päätöstentekoa oman elämän valintatilanteissa. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakentuva tutkimuskysymys on, selviytyvätkö yksin asuvat työttömät miehet lahjaan perustuvien yhteisöllisten suhteiden avulla vai tukeutuvatko he vaihdon logiikkaan (tai sen transformoituihin muotoihin) ja yhteiskunnallisiin suhteisiin. Aineiston tarkastelun pohjalta saavutettavan havainnon mukaan miesten elämässä korostuu vaihtoon perustuva vastavuoroisuus. Kyseessä ei kuitenkaan ole puhdas markkinavaihto vaan moraalisesti latautunut kunniaa tuova transformoitu vaihto. Vastavuoroisuuden korostuminen toistuu miesten suhteessa hyvinvointivaltioon ja tulonsiirtoihin, jotka koetaan nöyryyttäviksi; heidän työtä koskevissa kertomuksissaan, joissa raha on arvon mittana sekä heidän suhteessa yksityiselämäänsä, jossa lahjaan vastaaminen tai lainan takaisinmaksu ajallaan on keskeistä. Vastavuoroisuuden korostuminen johtaa miehet rakenteellisen ristiriidan leimaamaan tilanteeseen. He ovat sosiaalistuneet yksilöllistä suvereenisuutta ja pärjäämistä koskevaan kulttuuriin, mutta ovat riippuvaisia hyvinvointivaltion vastikkeettomista tulonsiirroista, mikä murentaa heidän kunniaansa. Miehet eivät kykene käyttäytymään omaksumansa, vastavuoroisuutta ja vastikkeellisuutta korostavan moraalin mukaisesti, vaan joutuvat ottamaan vastaan yksipuolisia lahjoja. Keskeiseksi rakenteellisesta ristiriidasta selviytymisen kannalta osoittautuu miesten kyky vapautua menneisyydessä koetuista pettymyksistä ja suuntautua tulevaisuuteen. Anthony Giddens näkee tällaisen tulevaisuussuuntautumisen osana hyvää elämänpolitiikkaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13186
Date: 2002-04-17
Subject: työttömyys
syrjäytyminen
selviytyminen
luottamus
identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record