Viimeiseen asti omillaan : Moraalisesti latautunut vastavuoroisuus yksin asuvien työttömien miesten selviytymisessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Bruun, Anna
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:06:59Z
dc.date.available 2009-09-08T10:06:59Z
dc.date.issued 2002-04-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13186
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan yksin asuvien työttömien miesten selviytymistä heitä uhkaavista syrjäytymisuhista: työttömyydestä ja yksinasumisesta. Syrjäytyminen määritellään luottamuksen menettämisenä ihmisiä yhdistävien, taloudellisia ja sosiaalisia suhteita jäsentävien arvojen, moraalisten koodien, sääntöjen ja velvollisuuksien sitovaan voimaan. Taustaoletuksena on Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken havainto, että työttömien selviytymisen kannalta on keskeistä, onnistuvatko he kiinnittymään työelämässä korostuvien arvojen sijaan perheeseen ja sen solidaarisuutta painottaviin arvoihin. Tarkastelussa käytettävä aineisto koostuu kymmenestä yhdessä Helsingin lähiössä yksin asuvan työttömän miehen teemahaastattelusta. Aineistoa lähestytään keskittyen haastateltujen miesten taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaalisiin suhteisiin sekä identiteettiin. Taloudellisen toimeentulon ja sosiaalisten suhteiden tarkastelussa teoreettisena viitekehyksenä toimii Marcel Maussin lahjan ja vaihdon teoria. Lahjan perusolemus on vastavuoroisuus: lahjaan vastaamalla on mahdollista saavuttaa kunniaa ja arvovaltaa. Lahjojen vaihdannan tarkoitusperä on ennen kaikkea tuottaa ystävällismielinen suhde kahden vaihtoon osallistuvan ihmisen välille. Työttömien identiteetin käsittelyssä teoriana käytetään Anthony Giddensin luottamuksen ja itsereflektion käsitteitä. Giddensin mukaan ihmisten identiteettien merkitys kasvaa, kun yhteiskunta on vapautunut traditioista. Erilliset yksilöt voivat traditioista vapautuneessa tilanteessa solmia sosiaalisia suhteita hyvän elämänpolitiikan avulla. Hyvä elämänpolitiikka merkitsee refleksiivistä päätöstentekoa oman elämän valintatilanteissa. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakentuva tutkimuskysymys on, selviytyvätkö yksin asuvat työttömät miehet lahjaan perustuvien yhteisöllisten suhteiden avulla vai tukeutuvatko he vaihdon logiikkaan (tai sen transformoituihin muotoihin) ja yhteiskunnallisiin suhteisiin. Aineiston tarkastelun pohjalta saavutettavan havainnon mukaan miesten elämässä korostuu vaihtoon perustuva vastavuoroisuus. Kyseessä ei kuitenkaan ole puhdas markkinavaihto vaan moraalisesti latautunut kunniaa tuova transformoitu vaihto. Vastavuoroisuuden korostuminen toistuu miesten suhteessa hyvinvointivaltioon ja tulonsiirtoihin, jotka koetaan nöyryyttäviksi; heidän työtä koskevissa kertomuksissaan, joissa raha on arvon mittana sekä heidän suhteessa yksityiselämäänsä, jossa lahjaan vastaaminen tai lainan takaisinmaksu ajallaan on keskeistä. Vastavuoroisuuden korostuminen johtaa miehet rakenteellisen ristiriidan leimaamaan tilanteeseen. He ovat sosiaalistuneet yksilöllistä suvereenisuutta ja pärjäämistä koskevaan kulttuuriin, mutta ovat riippuvaisia hyvinvointivaltion vastikkeettomista tulonsiirroista, mikä murentaa heidän kunniaansa. Miehet eivät kykene käyttäytymään omaksumansa, vastavuoroisuutta ja vastikkeellisuutta korostavan moraalin mukaisesti, vaan joutuvat ottamaan vastaan yksipuolisia lahjoja. Keskeiseksi rakenteellisesta ristiriidasta selviytymisen kannalta osoittautuu miesten kyky vapautua menneisyydessä koetuista pettymyksistä ja suuntautua tulevaisuuteen. Anthony Giddens näkee tällaisen tulevaisuussuuntautumisen osana hyvää elämänpolitiikkaa. en
dc.language.iso fi en
dc.subject työttömyys en
dc.subject syrjäytyminen en
dc.subject selviytyminen en
dc.subject luottamus en
dc.subject identiteetti en
dc.title Viimeiseen asti omillaan : Moraalisesti latautunut vastavuoroisuus yksin asuvien työttömien miesten selviytymisessä en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record