Vanhuus, sukupuoli ja suomalainen alkoholikulttuuri : Tutkimus ikääntyneitten alkoholinkäytöstä käydystä keskustelusta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13211
Title: Vanhuus, sukupuoli ja suomalainen alkoholikulttuuri : Tutkimus ikääntyneitten alkoholinkäytöstä käydystä keskustelusta
Author: Oinonen, Sirpa Sofia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2007-11-05
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13211
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Ikääntyneiden ihmisten alkoholinkäyttö on ollut Suomessa lähes tutkimaton ilmiö. Eläkeikäisten alkoholinkäytön lisääntymisen seurauksena on iäkkäidenkin ihmisten juomiseen alettu viime vuosina kiinnittää huomiota yhteiskunnallisena ja sosiaalisena kysymyksenä. Tarkastelen tutkimuksessa ikääntyneiden ihmisten juomista olemassaolevana ilmiönä, joka on 2000- luvulla kulttuurisen ja yhteiskunnallisen konstruoinnin kohteena. Tutkielmassani tarkastelen ikääntyneiden ihmisten alkoholinkäyttöä käsittelevää keskustelua. Tutkielman kolme keskeistä teemaa ovat alkoholinkäyttö, ikääntyminen ja sukupuoli. Aineistona käytän yhtätoista Helsingin Sanomien yleisönosastolla julkaistua mielipidekirjoitusta ja kahta aihetta käsittelevää Vierivät kivet- televisio-ohjelmaa. Helsingin Sanomien keskustelussa painopiste on vanhojen naisten juomisessa. Analyysimenetelmänä käytän Chaim Perelmanin uutta retoriikkaa. Tutkimuksen lähtökohta on tarkastella sen keskeisiä teemoja, eli alkoholinkäyttöä, ikääntymistä ja sukupuolta, sosiaalisesti rakentuneina ja kontekstisidonnaisina. Käsitän ikääntyneiden juomisesta käydyn keskustelun osaksi suomalaista alkoholikulttuuria sukupuoli- ja ikäjärjestyksineen. Tutkimuksessa käytän alkoholia ikkunana käsityksiin ikääntymisestä ja sukupuolesta. Kun puhutaan ikääntyneiden naisten juomisesta, arvotetaan käsityksiä ikääntymisestä, alkoholinkäytöstä ja sukupuolesta ilmiöinä yhteennivoutuneina ja erikseen. Tarkastelen aineiston tekstejä arvosidonnaisena argumentaationa. Suomalaiseen alkoholikulttuuriin liittyvä käsitys suomalaisen juomatavan humalahakuisuudesta ja huonosta humalakäyttäytymisestä on varsin etäällä perinteisistä vanhus- ja mummokäsityksistä. Tämä saattaa osaltaa selittää aiheeseen liittyvän keskustelun moraalista sävyttyneisyyttä. Ikääntyneiden ihmisten alkoholinkäytöstä puhutaan aineistossa uutena ja tulevaisuudessa kasvavana ilmiönä. Perusteluna käytetään suurten ikäluokkien ikääntymistä. Naisten ja miesten juomisen ongelmallisuutta perustellaan keskustelussa toisistaan poikkeavin argumentein.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: alkoholinkäyttö
alkoholikulttuuri
ikääntyminen
sukupuoli
mielipidekirjoitukset
televisio-ohjelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record