Demokratisering - en studie av Singapore och Taiwan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13223
Title: Demokratisering - en studie av Singapore och Taiwan
Author: Mikander, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-04-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/13223
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med forskningen är att med hjälp av olika demokratiseringsteorier försöka komma underfund med varför två länder som Singapore och Taiwan, som på ytan är lika varandra, har utvecklats så olika i frågan om demokratisering. Singapore och Taiwan är två små östater i Asien med en enorm ekonomisk tillväxt under de senaste decennierna. De har båda haft en stormig politisk historia som kolonier och efter att de båda länderna blivit självständiga har det i bägge länder etablerats ett starkt ettparti system. Skillnaden är den att Taiwan demokratiserats, då Singapore stannat på stället och alltjämt har ett starkt ettparti styre och kan inte kallas en demokrati. Många som forskat inom demokratisering menar att ekononisk utveckling är den viktigaste faktorn då det gäller att förklara övergången till demokrati. Då både Singapore och Taiwan räknas som två ekonomiskt utvecklade länder och det bara i Taiwan skett en demokratisering måste det även finnas andra faktorer som inverkar på varför ett land demokratiseras eller inte. Tre teorier kan användas i förklarandet av demokratisering. Moderniseringsteorin utgår ifrån ekonomisk utveckling som den förklarande variabeln för demokratisering. Transitionsteorin utgår ifrån politiska processer, elitens initiativ och val som variabler som förklarar övergången till demokrati. Den strukturella teorin betonar ändringar i maktstrukturer. Då moderniseringsteorin inte går att tillämpa i fallet med Singapore och Taiwan, måste man plocka ut variabler ur de två resterande teorierna för att försöka förklara varför Singapore inte har demokratiserats men Taiwan har. Ändrade strukturer inom staten och de politiska institutionerna, civilsamhälle, nationell identitet, ideér och värderingar samt geopolitiska och internationella faktorer är faktorer som prövas på de bägge länderna i min forskning. Det är framförallt civilsamhället som kan ha inverkat på att Singapore inte demokratiserats. Singaporianerna verkar inte ha något intresse för beslutsfattandet i sitt land, de kan kallas politiskt apatiska. Det har att göra med folkets värderingar. Man sätter högre värde på materiella saker än t.e.x. frihet att uttrycka sig. En orsak varför Taiwan demokratiserats så snabbt kan vara att fastlands Kina har varit ett konstant hot mot landets säkerhet och genom att demokratiseras har man tagit en viss distans från sin kommunistiska granne, Kina.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Asian values
demokratisering
Singapore
Taiwan
nationell identitet
civilsamhälle
geopolitiska och internationella faktorer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record