Muutosjohtajan työvälineet ja työntekijöiden sopeutuminen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Ollila, Johanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:07:42Z
dc.date.available 2009-09-08T10:07:42Z
dc.date.issued 2003-10-13 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13231
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu -työ käsittelee muutoksen johtamista ja työntekijöiden sopeutumista muutokseen. Tutkimus koostuu teoriaosasta sekä Keski-Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan verotoimistoihin tehdyn kyselyn tuottamien tulosten analysoinnista. Tavoitteena on löytää muutosjohtajuuteen liittyviä keinoja työntekijöiden sopeutumisprosessin helpottamiseksi. Näiden keinojen ajatellaan olevan osa muutosjohtajuutta sivuavaa transformatiivista johtajuutta. Tutkimuksessa pyritään löytämään sellaisia muutosjohtajuuteen liittyviä työvälineitä, joiden avulla työntekijöiden muutokseen sopeutumista voidaan helpottaa. Näiden muutosjohtajuuden työvälineiden toimivuutta testataan kohdeorganisaatioina toimivissa verotoimistoissa, joiden henkilökunta on kokenut monia muutoksia noin vuosikymmenen ajan, kun pienistä paikkakuntakohtaisista verotoimistoista on muodostettu kaksi suurta. Työvälineitä, joiden oletetaan helpottavan työyhteisön sopeutumista muutokseen, ovat päämäärien selkeys, osallistumismahdollisuudet, palautteen saaminen sekä työn autonomia. Niiden toimivuutta tutkitaan siten, että verotoimistojen työntekijöitä pyydetään arvioimaan sekä omaa muutossopeutumistaan että organisaatioiden muutosjohtajuutta, minkä perusteella heidät jaetaan erilaisiin muutossopeutumisryhmiin. Muutossopeutumisesta sekä muutosjohtajan työvälineistä muodostetaan summamuuttujat, minkä jälkeen suoritetaan regressioanalyysi, jossa muutossopeutumisen vaihtelua tutkitaan päämäärien selkeyden, osallistumismahdollisuuksien sekä palautteen saamisen kautta. Tutkimuksen viitekehys on saanut vaikutteita sekä Melissa Fitzpatrickin suorittamasta muutokseen sopeutuminen -jaottelusta artikkelissa ”Create change - on purpose” että James E. ja Paula S. Weberin tutkimuksesta ”Changes in employee perceptions during organizational change”. Läpi tutkimuksen painotetaan kuitenkin, että mitä ilmeisemmin myös monet muut voimat organisaatiossa ja sen ulkopuolellakin sekä ihmisten erilaiset kokemukset vaikuttavat muutokseen sopeutumiseen. Tutkimuksen tulos on, että palautteen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen helpottavat työntekijöiden muutossopeutumista. Toinen tärkeä tulos on, että myös muilla tekijöillä on suuri vaikutus muutossopeutumiseen. Työntekijät eroavat toisistaan muun muassa kulttuurisesti, minkä lisäksi organisaatioilla on omat yksilölliset piirteensä niin organisaation sisäisten kuin ulkoistenkin voimien suhteen. Kun regressioanalyysi toteutetaan kummallekin tutkimuskohteelle erikseen, myös tuloksissa on nähtävissä toimistojen sisäisistä ja ulkoisista erityispiirteistä johtuvia eroavaisuuksia. en
dc.language.iso fi en
dc.subject transformatiivinen johtajuus en
dc.subject organisaatio - muutos - johtajuus en
dc.subject verotus - työyhteisöt - sopeutuminen en
dc.subject Uusimaa - Keski-Uusimaa en
dc.subject Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaa en
dc.title Muutosjohtajan työvälineet ja työntekijöiden sopeutuminen en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record