"Ulan Bator - Doncaster, what's the difference!" : meaning creation and the internet in an island community

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13237
Title: "Ulan Bator - Doncaster, what's the difference!" : meaning creation and the internet in an island community
Author: Koivunen, Emma-Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-09-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/13237
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee internetin käyttöä yhdellä Shetlannin saarista, Fair Islellä. Työn tarkoituksena on analysoida paikallisyhteisön ja internetin välistä suhdetta. Tutkielma tarkastelee saaren asukkaiden internetille luomia merkityksiä. Tarkastelun lähtökohtana on Cohenin (1985:17) huomio siitä kuinka tulkinnat, joita ihmiset liittävät ilmiöille eivät ole satunnaisia, vaan riippuvaisia kunkin yhteisön ominaisuuksista. Tutkielmassa tarkasteleva yhteisö on maantieteellisesti syrjäinen, ja siellä asuva väestö pieni. Tutkielma tarkastelee onko internetin käyttö ja sen sisällyttäminen jokapäiväiseen elämään muuttanut saarelaisten käsityksiä yhteisöstään. Tutkimusmenetelmät koostuvat 12 ihmisen avoimista haastatteluista, yhteisön arkielämän osallistuvasta havainnoinnista ja kaikissa saaren kotitalouksissa tehdystä kyselytutkimuksesta. Tämän lisäksi tutkielma sisältää kaksi vertailua, sekä vastaavanlaisiin yhteisöihin (Cohen 1987; Parman 1990; Macdonald 1997), että tutkimuksiin internetin käytöstä (Miller & Slater 2000; Christensen 2003; Hynes 2005). Tutkielma paljasti internetin käytön saarella olevan yleistä, 77 prosentissa kotitalouksista on internet-yhteys. Kulttuurisen logiikan ja muiden yhteisön ominaisuuksien vaikutusta internetin ymmärtämisen prosessissa määriteltiin. Esimerkiksi sukulaisuussuhteet, ja poissa olevan yläasteikäiset nuoret vaikuttavat siihen kuinka internet ymmärretään ja kuinka sitä käytetään. Näiden asioiden ja niiden vaikutuksen määritteleminen ei tarkoita, että saarelaiset käyttäytyisivät yhdenmukaisella tavalla, vaan että merkitysten luominen uusille teknologioille yhdistää kulttuurista tietoa ja käytännön kohtaamisia (ks. Urban 1996). Tämän lisäksi tutkielma näytti kuinka internetin käyttö on tullut osaksi paikallisten käsityksiin heidän yhteisöstään, kuitenkaan muuttamatta etäällä asumisen kokemusta. Tämä ei tarkoita, että internet ei olisi tehnyt tietyistä käytännön asioista helpompi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Internet
paikallisyhteisöt
Shetlandinsaaret
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record