"Ulan Bator - Doncaster, what's the difference!" : meaning creation and the internet in an island community

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (Sosiologian laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki, Social and Cultural Anthropology (Department of Sociology) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Social- och kulturantropologi (Sociologiska institutionen) sv
dc.contributor.author Koivunen, Emma-Reetta
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:07:48Z
dc.date.available 2009-09-08T10:07:48Z
dc.date.issued 2006-09-11 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13237
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämä tutkielma tarkastelee internetin käyttöä yhdellä Shetlannin saarista, Fair Islellä. Työn tarkoituksena on analysoida paikallisyhteisön ja internetin välistä suhdetta. Tutkielma tarkastelee saaren asukkaiden internetille luomia merkityksiä. Tarkastelun lähtökohtana on Cohenin (1985:17) huomio siitä kuinka tulkinnat, joita ihmiset liittävät ilmiöille eivät ole satunnaisia, vaan riippuvaisia kunkin yhteisön ominaisuuksista. Tutkielmassa tarkasteleva yhteisö on maantieteellisesti syrjäinen, ja siellä asuva väestö pieni. Tutkielma tarkastelee onko internetin käyttö ja sen sisällyttäminen jokapäiväiseen elämään muuttanut saarelaisten käsityksiä yhteisöstään. Tutkimusmenetelmät koostuvat 12 ihmisen avoimista haastatteluista, yhteisön arkielämän osallistuvasta havainnoinnista ja kaikissa saaren kotitalouksissa tehdystä kyselytutkimuksesta. Tämän lisäksi tutkielma sisältää kaksi vertailua, sekä vastaavanlaisiin yhteisöihin (Cohen 1987; Parman 1990; Macdonald 1997), että tutkimuksiin internetin käytöstä (Miller & Slater 2000; Christensen 2003; Hynes 2005). Tutkielma paljasti internetin käytön saarella olevan yleistä, 77 prosentissa kotitalouksista on internet-yhteys. Kulttuurisen logiikan ja muiden yhteisön ominaisuuksien vaikutusta internetin ymmärtämisen prosessissa määriteltiin. Esimerkiksi sukulaisuussuhteet, ja poissa olevan yläasteikäiset nuoret vaikuttavat siihen kuinka internet ymmärretään ja kuinka sitä käytetään. Näiden asioiden ja niiden vaikutuksen määritteleminen ei tarkoita, että saarelaiset käyttäytyisivät yhdenmukaisella tavalla, vaan että merkitysten luominen uusille teknologioille yhdistää kulttuurista tietoa ja käytännön kohtaamisia (ks. Urban 1996). Tämän lisäksi tutkielma näytti kuinka internetin käyttö on tullut osaksi paikallisten käsityksiin heidän yhteisöstään, kuitenkaan muuttamatta etäällä asumisen kokemusta. Tämä ei tarkoita, että internet ei olisi tehnyt tietyistä käytännön asioista helpompi. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Internet en
dc.subject paikallisyhteisöt en
dc.subject Shetlandinsaaret en
dc.title "Ulan Bator - Doncaster, what's the difference!" : meaning creation and the internet in an island community en
dc.identifier.laitoskoodi 7071 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record