The Contest of Indian Secularism

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Erja
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:17Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:17Z
dc.date.issued 2002-12-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13268
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract The topic of my Master's thesis is the contest of Indian secularism after the independence of India. As challengers of the Indian secularism I examine Hindu nationalism, Sikh nationalism and Kashmiri nationalism, which either try to secede from the Indian union, like Sikh and Kashmiri nationalism, or to change it into a Hindu state. These nationalisms are also often referred to as communalism. The purpose of secularism was to guarantee the different religious groups inside the Indian union a possibility to function equally. This did not work out, which led first to the contest of secularism, and then to the crisis of the Indian secularism, the nation-state and the Congress Party of India, with secularism as its main principal. My aim is to study how and why the nationalisms have been able to contest the secularism. I examine the political development of the nationalisms and their conjuncture with the Indian politics led by the Congress Party. Further, I examine why the separatist nationalisms turned against the nation-building project of India and started to demand the recognition as own nations. I have divided this thesis into three main chapters. In the first part, I study the concept of secularism and how it evolved into a special Indian version. In the second part, I first present different conceptions of nationalism and communalism, and how I use them. Then, I study how the nationalisms have developed to a situation, in which they have been able to contest the Indian secularism. In the last chapter, I apply two theories to the Indian context, and I come to the result that the Indian secularism is in a state of crisis. In my research, I come to the conclusion that the contest of Indian secularism did not happen solely because of the rise of the communalist powers, but it also took place because of the Congress Party surrendering its secular role by succumbing to opportunistic politics, and its failure to answer to the demands of the nationalisms. The main sources of my thesis are researches in Indian history. I have concentrated on comparing the findings of these researches and to set the information they provide into a new, more comprehensive and historical perspective. By comparing the different nationalisms, I provide a new perspective to the research of the topic. Other sources, that I have used, are the Lok Sabha Debates, the Internet pages of the communalist parties and material from the Archives of the Ministry for Foreign Affairs, Finland. en
dc.description.abstract Pro graduni käsittelee Intian sekularismin haastamista Intian itsenäisyyden aikana. Sen haastajina käsittelen hindu-, sikhi- ja kashmirilaista nationalismia, jotka joko vaativat Intian valtion hajoamista, kuten sikhi- ja kashmirilainen nationalismi, tai sen muuttamista hinduvaltioksi. Näitä nationalismeja voidaan myös kutsua kommunalistisiksi liikkeiksi. Sekularismin tarkoituksena oli taata mahdollisuus kaikille Intian eri ryhmittymille toimia tasavertaisesti valtion sisällä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, mikä johti aluksi sekularismin haastamiseen ja sen jälkeen sekä Intian sekularismin että kansallisvaltion kriisiin. Sekularismi oli Intian kongressipuolueen pääperiaate, joka on myös tämän seurauksena ajautunut kriisiin. Tavoitteeni on selvittää kuinka ja miksi nationalismit haastoivat sekularismin. Teen sen tarkastelemalla nationalismien kehittymistä ja niiden yhteenliittymiä Intian kongressipuolueen johtaman politiikan kanssa. Selvitän, miksi nationalismit kääntyivät Intian kansallisvaltioideaa vastaan ja alkoivat vaatia oikeutta omina kansakuntina. Olen jakanut pro graduni kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen sekularismin käsitettä, ja kuinka siitä muotoutui omanlainen intialainen versio. Toisessa osassa esittelen aluksi erilaisia käsityksiä nationalismista ja kommunalismista ja kuinka itse käytän niitä työssäni. Sen jälkeen tutkin kuinka hindu-, sikhi- ja kashmirilainen nationalismi ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että ovat haastaneet Intian sekularismin. Viimeisessä osassa sovellan kahta teoriaa Intian tilanteeseen ja päädyn tulokseen, että Intian sekularismi on kriisissä. Tutkimuksessani tulen siihen johtopäätökseen, että Intian sekularismin haastaminen ei tapahtunut yksinomaan kommunalististen voimien noususta vaan siihen oli myös syynä Intian kongressipuolueen luopuminen sen sekularistisista periaatteista alentumalla opportunistiseen politiikkaan sekä sen epäonnistuminen vastata nationalismien asettamaan haasteeseen. Tärkeimpinä lähteinäni olen käyttänyt aiheesta jo tehtyjä tutkimuksia. Olen erityisesti keskittynyt vertailemaan näiden tutkimusten löydöksiä sekä asettamaan niissä olevaa tietoa uuteen, kokonaisvaltaiseen historialliseen perspektiiviin. Vertailen myös hindu-, sikhi- ja kashmirilaista nationalismia keskenään ja näin tuon uuden näkökulman aikaisemman tutkimuksen rinnalle. Muina lähteinä olen käyttänyt Intian parlamentin Lok Sabhan keskusteluraportteja, kommunalististen puolueiden internetsivuja sekä Ulkoasiainministeriön arkiston materiaalia. fi
dc.language.iso eng
dc.subject history - India - 20th century en
dc.subject secularism en
dc.subject nationalism en
dc.subject communalism en
dc.subject identity questions en
dc.subject historia fi
dc.subject Intia fi
dc.subject 1900-luku fi
dc.subject sekularismi fi
dc.subject nationalismi fi
dc.subject kommunalismi fi
dc.subject identiteettikysymykset fi
dc.title The Contest of Indian Secularism en
dc.identifier.laitoskoodi 7141
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.82Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record