"Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko": Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13273
Title: "Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko": Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa
Author: Heinänen, Ossi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2003-03-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/13273
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman kohteena on kommunismin pelko puolustusvoimissa ja sen aiheuttama asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi toimi 1930-luvulla, kuinka tärkeäksi se koettiin puolustusvoimissa ja miten aikakauden poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys siinä heijastuivat. Tutkielma antaa vastauksia kysymyksiin, miksi asevelvollisten poliittista luotettavuutta kontrolloitiin ja mitkä olivat kontrolloinnin vaikutukset. SKP:n sotilaslinjan toiminta on myös tutkielman kohteena. Alkuperäislähteinä on käytetty etupäässä sota-arkiston materiaalia ja siellä puolustusministeriön, yleisesikunnan, sotilaspiirien ja joukko-osastojen kokoelmia. Poliittisesti puolustusvoimien kannalta epäluotettavina pidettyjä asevelvollisia ei haluttu päästää käsiksi arkaluontoisiin asioihin tai kouluttaa erikois- ja johtotehtäviin. Kontrollointia varten kehitettiin massiivinen järjestelmä. Luotettavuuslausuntoja pyydettiin suojeluskunnilta, paikallisilta poliisiviranomaisilta ja etsivältä keskuspoliisilta. Järjestelmä pysyi pääpiirteissään samanlaisena koko 1930-luvun ja muodostui osaksi puolustusvoimien rutiinia. Kansallinen eheytyminen ei näkynyt asevelvollisten kontrolloinnissa. Luokittelujärjestelmä ei merkittävästi reagoinut myöskään kasvavaan sodan uhkaan. Poliittisesti luotettaviksi arvioitiin pääsääntöisesti suojeluskuntiin kuuluvat tai muuten poliittisesti luotettaviksi arvioiduista kodeista tulevat asevelvolliset. Kommunisteiksi arvioidut ja muut vasemmistolaiset luokiteltiin epäluotettaviksi. Isien ja muiden sukulaisten poliittinen vakaumus saattoi estää asevelvollisen pääsyn erikois- ja johtajakoulutukseen. Kutsunnoissa luotettaviksi arvioitujen osuus oli koko 1930-luvun selvästi pienempi kuin epäluotettavien ja arvioimatta jätettyjen yhteensä. Luokittelujärjestelmä ei toiminut täysin suunnitellulla tavalla. Lausunnot viipyivät pitkiä aikoja, olivat keskenään ristiriitaisia ja epätarkkoja tai hyvin ympäripyöreitä, eikä niissä voitu välttyä henkilökohtaisten tai paikallisten seikkojen vaikutuksilta. Välillä epäluotettaviksi arvioituja pääsi aliupseeri- tai reserviupseerikoulutukseen. Luotettavien asevelvollisten vähäisyys aiheutti ongelmia asevelvollisten jaottelussa. Koko järjestelmä oli luotu kommunisteja vastaan. Kommunisteja pelättiin, vaikkei siihen ehkä olisi ollut syytä. SKP:n sotilaslinjan toiminta oli heikkoa koko 1930-luvun ajan. Puolustuslaitos sai hyvin tietoa sotilaslinjan toimimattomuudesta, mutta se ei vähentänyt kommunistienvastaisen toiminnan tärkeyttä. Puolustuslaitoksen kommunistienvastainen toiminta näyttäytyy osittain ylireagoimisena. SKP:n sotilaslinjan suurin vaikutus oli pelon lietsonta ja siitä juontunut kommunisminvastainen taistelu. Puolustuslaitoksessa pelko käännettiin voimavaraksi. Kommunisteista tehtiin yhteinen vihollinen. Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi oli merkittävässä roolissa puolustusvoimissa. Se koettiin tärkeäksi koko yhteiskunnan ja etenkin puolustuslaitoksen turvallisuuden kannalta. Poliittisen luotettavuuden kontrollointiin käytettiin suhteellisen paljon aikaa ja vaivaa, mikä vei puolustuslaitoksen resursseja. Vaikutuksena voidaan pitää myös sitä, että Suomen armeija ei luotettavuuskontrollin johdosta ollut sotilaallisesti paras mahdollinen. Suurin osa asevelvollisista luokiteltiin epäilyttäviksi tai epäluotettaviksi eikä heitä voitu kouluttaa johto- ja erikoistehtäviin. Armeijan tärkeimpiin tehtäviin jouduttiin valitsemaan sopivat asevelvolliset siis melko pienestä joukosta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asevelvollisuus
poliittinen luotettavuus
Suomen kommunistinen puolue - sotilaslinja
kommunisminvastaisuus - kommunismin pelko
puolustusvoimat - 1930-luku
kansallinen eheytyminen
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record