"Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko": Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.contributor.author Heinänen, Ossi
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:08:22Z
dc.date.available 2009-09-08T10:08:22Z
dc.date.issued 2003-03-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13273
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielman kohteena on kommunismin pelko puolustusvoimissa ja sen aiheuttama asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi toimi 1930-luvulla, kuinka tärkeäksi se koettiin puolustusvoimissa ja miten aikakauden poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys siinä heijastuivat. Tutkielma antaa vastauksia kysymyksiin, miksi asevelvollisten poliittista luotettavuutta kontrolloitiin ja mitkä olivat kontrolloinnin vaikutukset. SKP:n sotilaslinjan toiminta on myös tutkielman kohteena. Alkuperäislähteinä on käytetty etupäässä sota-arkiston materiaalia ja siellä puolustusministeriön, yleisesikunnan, sotilaspiirien ja joukko-osastojen kokoelmia. Poliittisesti puolustusvoimien kannalta epäluotettavina pidettyjä asevelvollisia ei haluttu päästää käsiksi arkaluontoisiin asioihin tai kouluttaa erikois- ja johtotehtäviin. Kontrollointia varten kehitettiin massiivinen järjestelmä. Luotettavuuslausuntoja pyydettiin suojeluskunnilta, paikallisilta poliisiviranomaisilta ja etsivältä keskuspoliisilta. Järjestelmä pysyi pääpiirteissään samanlaisena koko 1930-luvun ja muodostui osaksi puolustusvoimien rutiinia. Kansallinen eheytyminen ei näkynyt asevelvollisten kontrolloinnissa. Luokittelujärjestelmä ei merkittävästi reagoinut myöskään kasvavaan sodan uhkaan. Poliittisesti luotettaviksi arvioitiin pääsääntöisesti suojeluskuntiin kuuluvat tai muuten poliittisesti luotettaviksi arvioiduista kodeista tulevat asevelvolliset. Kommunisteiksi arvioidut ja muut vasemmistolaiset luokiteltiin epäluotettaviksi. Isien ja muiden sukulaisten poliittinen vakaumus saattoi estää asevelvollisen pääsyn erikois- ja johtajakoulutukseen. Kutsunnoissa luotettaviksi arvioitujen osuus oli koko 1930-luvun selvästi pienempi kuin epäluotettavien ja arvioimatta jätettyjen yhteensä. Luokittelujärjestelmä ei toiminut täysin suunnitellulla tavalla. Lausunnot viipyivät pitkiä aikoja, olivat keskenään ristiriitaisia ja epätarkkoja tai hyvin ympäripyöreitä, eikä niissä voitu välttyä henkilökohtaisten tai paikallisten seikkojen vaikutuksilta. Välillä epäluotettaviksi arvioituja pääsi aliupseeri- tai reserviupseerikoulutukseen. Luotettavien asevelvollisten vähäisyys aiheutti ongelmia asevelvollisten jaottelussa. Koko järjestelmä oli luotu kommunisteja vastaan. Kommunisteja pelättiin, vaikkei siihen ehkä olisi ollut syytä. SKP:n sotilaslinjan toiminta oli heikkoa koko 1930-luvun ajan. Puolustuslaitos sai hyvin tietoa sotilaslinjan toimimattomuudesta, mutta se ei vähentänyt kommunistienvastaisen toiminnan tärkeyttä. Puolustuslaitoksen kommunistienvastainen toiminta näyttäytyy osittain ylireagoimisena. SKP:n sotilaslinjan suurin vaikutus oli pelon lietsonta ja siitä juontunut kommunisminvastainen taistelu. Puolustuslaitoksessa pelko käännettiin voimavaraksi. Kommunisteista tehtiin yhteinen vihollinen. Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi oli merkittävässä roolissa puolustusvoimissa. Se koettiin tärkeäksi koko yhteiskunnan ja etenkin puolustuslaitoksen turvallisuuden kannalta. Poliittisen luotettavuuden kontrollointiin käytettiin suhteellisen paljon aikaa ja vaivaa, mikä vei puolustuslaitoksen resursseja. Vaikutuksena voidaan pitää myös sitä, että Suomen armeija ei luotettavuuskontrollin johdosta ollut sotilaallisesti paras mahdollinen. Suurin osa asevelvollisista luokiteltiin epäilyttäviksi tai epäluotettaviksi eikä heitä voitu kouluttaa johto- ja erikoistehtäviin. Armeijan tärkeimpiin tehtäviin jouduttiin valitsemaan sopivat asevelvolliset siis melko pienestä joukosta. en
dc.language.iso fi
dc.subject asevelvollisuus fi
dc.subject poliittinen luotettavuus fi
dc.subject Suomen kommunistinen puolue - sotilaslinja fi
dc.subject kommunisminvastaisuus - kommunismin pelko fi
dc.subject puolustusvoimat - 1930-luku fi
dc.subject kansallinen eheytyminen fi
dc.title "Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko": Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa fi
dc.identifier.laitoskoodi 7141
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record