"Rupesin työstään NA-ohjelmaa ja ymmärtämään et tää on sairaus" : Toipuvien huumeidenkäyttäjien identiteetin tarinallinen rakentuminen Nimettömät Narkomaanit -vertaistukiyhteisössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13283
Title: "Rupesin työstään NA-ohjelmaa ja ymmärtämään et tää on sairaus" : Toipuvien huumeidenkäyttäjien identiteetin tarinallinen rakentuminen Nimettömät Narkomaanit -vertaistukiyhteisössä
Author: Jääskeläinen, Marke
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2007-12-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/13283
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa käsitellään ongelmallisesta huumeriippuvuudesta irtautumista ja siihen liittyvää identiteetin muutoksen ja uudelleenrakentamisen prosessia Nimettömät Narkomaanit –vertaistukiyhteisössä. Huumeriippuvuudesta toipumista tarkastellaan identiteetin muutoksen näkökulmasta. Tutkimusotteena käytetään tarinallista lähestymistapaa. Identiteetti käsitetään tarinalliseksi konstruktioksi, joka muuntuu ajan myötä vuorovaikutteisissa prosesseissa. Kun elämänkulussa tapahtuu iso muutos, kuten huumeriippuvuudesta ja huume-ehtoisesta elämästä irtautuminen, elämää ohjaavassa minäkertomuksessa tapahtuu elämäkerrallinen katkos. Tämä aiheuttaa joksikin aikaa tarinallisen tyhjiön, jota ihminen alkaa täyttää uudenlaisilla, tilanteeseensa paremmin sopivilla tarinoilla. Tässä apuna toimivat kulttuurin tarinavarannon mallitarinat, jotka kertovat miten tiettyyn tilanteeseen joutuneen ihmisen kuuluu toimia ja millainen hänen roolinsa siinä on. NA-yhteisössä on oma tarinavarantonsa, jota NA:n jäseniksi itsensä mieltävät toipuvat huumeidenkäyttäjät mahdollisesti hyödyntävät rakentaessaan uudelleen minäkertomustaan ja identiteettiään. Tutkielman pääaineistona on yksilöhaastatteluja NA:n aktiivijäseniltä. Haastatteluja lähestytään kertomuksina, joissa haastateltavat kertovat tarinan tai useampia tarinoita elämästään ja itsestään ennen huumeriippuvuutta, huumeriippuvuuden aikana sekä riippuvuudesta toipumisen ja NA:han kiinnittymisen aikana. Aineistona käytetään myös NA:n julkaisemia kirjallisia materiaaleja. Analyysivälineinä käytetään semioottisen sosiologian välineitä: aktanttimallia, narratiivisen kulun kaaviota ja pragmaattisten modaalisuuksien analyysia. Tutkielman perusteella näyttää siltä, NA:n aktiivijäsenet omaksuvat oman minäkertomuksensa osaksi NA:laisen tavan jäsentää elämäntarinaansa huumeidenkäytön aloittamisesta toipumiseen. Haastatellut kertovat samankaltaisesti identiteettinsä ja minäkertomuksensa muutoksesta toipumisen aikana. Haastattelukertomukset sisältävät myös NA:laisia käsitteitä ja uskomuksia. Näistä keskeisin on käsitys huumeriippuvuudesta addiktiosairautena. Addiktiosairaus on tulkittavissa NA:laiseksi ”työkaluksi”, jonka avulla voidaan ”korjata” tai rakentaa uudelleen vahingoittunutta identiteettiä. Tämä tukee sitä, että NA:n tarinavaranto ja sen mallitarina auttavat toipuvia huumeidenkäyttäjiä muokkaamaan tai rakentamaan uudelleen minäkertomustaan ja sitä kautta myös identiteettiään. NA:n jäsen hyödyntää NA:n tarinavarantoon kuuluvaa addiktiosairauden tarinamallia, joka kertoo siitä, mikä ja minkälainen sairaus addiktio on, miten sairauden voi pysäyttää ja miten sen kanssa voi elää. Haastatellut pyrkivät integroitumaan niin sanottuun normaaliin yhteiskuntaan arvojen ja materiaalisen elämän osalta. Sen sijaan identiteetin ja identifioitumisen kohteiden tasolla valtaväestöstä halutaan useimmiten erottautua ja säilyttää NA:lainen toipuvan addiktin tai addiktin identiteetti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Narcotics Anonymous
Nimettömät Narkomaanit
narkomaanit
toipuminen
kuntoutuminen
vertaistuki
identiteetti
narratiivisuus
vertaistuki
huumeet
päihteet
riippuvuus
päihdeongelmaiset
päihdeongelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record