Normaalit nuoret ja poukkoileva politiikka : vihreä liitto nuorten pääkaupunkiseutulaisten argumentaatiossa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/13313
Titel: Normaalit nuoret ja poukkoileva politiikka : vihreä liitto nuorten pääkaupunkiseutulaisten argumentaatiossa
Författare: Niska, Miira
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2006-05-02
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/13313
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tässä tutkielmassa tarkastellaan nuorten pääkaupunkiseutulaisten asenteita Vihreään liittoon. Tarkoitus on selvittää, minkälaisia laadullisia asenteita nuorten argumentaatiosta on mahdollista löytää sekä minkälaiseksi kohteeksi Vihreä liitto nuorten asenteissa määrittyy. Lisäksi tarkoitus on selvittää vastaavatko löydetyt asenteen kohteet käsityksiä Vihreästä liitosta ympäristöpuolueena ja uuden politiikan puolueena. Asenteet ymmärretään retorisen sosiaalipsykologian mukaisesti sosiaalisiksi ja argumentatiivisiksi, ja niitä tarkastellaan laadullisen asennetutkimuksen lähestymistavan mukaisesti. Aineisto koostuu 18-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaisten haastatteluista. Haastatteluissa 12 nuorta kommentoi kahdeksaa heille esitettyä väittämää, jotka kaikki koskevat Vihreää liittoa. Puolet väittämistä on Vihreää liittoa arvottavia ja puolet esittää käsityksiä Vihreästä liitosta puolueena. Tutkielman aineistossa esiintyy 27 laadullisesti erilaista asennetta Vihreään liittoon. Puolueen kannattaminen ja vastustaminen eivät ole yksinkertaisia asioita. Nuoret kannattavat Vihreää liittoa yhdessä kontekstissa, mutta vastustavat toisessa. Asenteen kohteena Vihreä liitto on monipuolinen. Aineistossa se määrittyy seitsemällä tavalla. Haastatteluissa Vihreää liittoa arvotetaan hippien ja ympäristöaktivistien puolueena, puistopuolueena, vasemmistopuolueena, oikeistopuolueena, uudenlaisena puolueena, linjattomana kohupuolueena sekä poliittisena turvapaikkana. Käsitystä Vihreästä liitosta ympäristöpuolueena vastaavat kielteisesti arvotettu määritys Vihreästä liitosta hippien ja ympäristöaktivistien puolueena sekä myönteisesti arvotettu määritys Vihreästä liitosta puistopuolueena. Kielteisessä asenteessa Vihreä liitto määrittyy puolueeksi, joka asettaa ympäristönsuojelun ihmisten tarpeiden edelle. Myönteisessä asenteessa taas Vihreä liitto määrittyy puolueeksi, joka suojelee ihmisille tärkeää resurssia: ympäristöä. Käsitystä Vihreästä liitosta uuden politiikan puolueena vastaavat myönteisesti arvotettu määritys Vihreästä liitosta uudenlaisena puolueena sekä kielteisesti arvotettu määritys Vihreästä liitosta linjattomana kohupuolueena. Myönteisessä asenteessa Vihreä liitto määrittyy nuorekkaaksi puolueeksi, jota puoluekuri ei kahlitse. Kielteisessä asenteessa taas Vihreä liitto määrittyy puoluekurin puutteen vuoksi linjattomaksi ja kohujulkisuudella erottuvaksi puolueeksi. Vihreä liitto määrittyy nuorten argumentaatiossa myös vanhan politiikan puolueeksi ja poliittiseksi turvapaikaksi. Vanhan politiikan puolueena Vihreä liitto määrittyy sekä oikeistoon että vasemmistoon. Arvottaminen riippuu siitä, mihin puhuja itsensä vanhan politiikan ristiriitaulottuvuudella asemoi. Poliittisena turvapaikkana Vihreää liittoa arvotetaan myönteisesti neutraalina ja leimaamattomana puolueena. Tärkein lähde laadullisen asennetutkimuksen osalta oli Vesalan ja Rantasen (1999) Pelkkä puhe ei riitä. Retorisen sosiaalipsykologian tärkein lähde oli Billigin (1996) Arguing and thinking (2. painos). Tutkimusaiheen kannalta tärkeimmät lähteet olivat Hellstenin ja Martikaisen (2001) Nuoret ja uusi politiikka, Paakkunaisen (2003) toimittama "Kyllä politiikalle, mutta..." sekä Carterin (2001) The politics of the environment.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Vihreä liitto
poliittiset asenteet
nuoret
pääkaupunkiseutu


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.03Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post