Yksi pörssi Eurooppaan? Arvopaperimarkkinoiden yhdentymisen tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13315
Title: Yksi pörssi Eurooppaan? Arvopaperimarkkinoiden yhdentymisen tarkastelua
Author: Asplund, Tuulia
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-11-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13315
Thesis level: master's thesis
Abstract: Eurooppalaisiin arvopaperimarkkinoihin kohdistuu muutospaineita, joita aiheuttavat pyrkimykset tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen, sääntelyn ja tekniikan yhdenmukaistamiseen sekä rahoituspalveluiden yhtenäismarkkinoiden muodostumiseen. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia suunnitelmia erityisesti osakemarkkinoiden integraation edistämiseksi on tehty ja mitä yhdentymisellä halutaan saavuttaa. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat markkinoiden optimaalista kokoa määräävät tekijät sekä markkinapaikkojen yhdentymisen ja vähentymisen vaikutukset likviditeettiin ja volatiliteettiin. Tärkeimmät teoreettiset lähteet ovat Paganon (1989) sekä Economidesin ja Siowin (1988) mallit. Paganon artikkelia mukaillen tarkastellaan kuluttajan valintaa markkinapaikkojen välillä eri olosuhteissa ja markkinoiden keskittymisen hyvinvointivaikutuksia. Economidesin ja Siowin mallin avulla vertaillaan markkinoiden koon määräytymistä eri tilanteissa. Tutkielman teoriaosuudessa menetelmänä on käytetty matemaattista mikrotaloustieteellistä analyysia. Muina lähteinä on käytetty lukuisia Euroopan komission raportteja, Suomen Pankin keskustelunaloitteita ja muita tutkimuksia. Kirjallisuuden pohjalta voidaan päätellä, että tehokkuusetuja on arvopaperimarkkinoiden toimintaa keskittämällä saavutettavissa. Pyrkimällä transaktiokustannusten alentamiseen markkinoiden optimaalista kokoa voidaan kasvattaa. Likviditeetin lisääntymisellä ja volatiliteetin vähenemisellä on taloudellista hyvinvointia lisäävä vaikutus. Käytännössä tuntuu vallitsevan yksimielisyys siitä, että arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä tulisi yhdenmukaistaa niin teknisesti kuin hallinnollisesti. Myös lainsäädännön yhtenäistämiseen Euroopan unionin tasolla pyritään, jotta voitaisiin taata markkinoiden tehokas ja turvallinen toiminta. Tutkielmassa pohditaan myös arvopaperimarkkinoiden keskittymisen haittavaikutuksia, joihin lukeutuvat esimerkiksi taloudellisen toimeliaisuuden epätasainen alueellinen jakautuminen ja sen työllisyysvaikutukset. Eurooppalaisten arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen on sekä poliittisten että markkinalähtöisten tahojen tavoite, joten integraatiokehityksen ja markkinapaikkojen keskittymisen voidaan odottaa jatkuvan. Yhteisen eurooppalaisen pörssin muodostuminen on kuitenkin todennäköistä vasta kaukana tulevaisuudessa, jos silloinkaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvopaperimarkkinat
Eurooppa
pörssit
integraatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record