Turkin EU-jäsenyyskysymys ja Yhdysvaltain rooli ja intressit tässä kysymyksessä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/13328
Julkaisun nimi: Turkin EU-jäsenyyskysymys ja Yhdysvaltain rooli ja intressit tässä kysymyksessä
Tekijä: Lahti, Sanna
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Päiväys: 2001-11-06
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13328
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee Turkin EU-jäsenyys pyrkimyksiä, Turkin ja EU:n suhdetta sekä Yhdysvaltain vaikutusta ja intressejä tässä Turkin EU-jäsenyyskysymyksessä. Tutkielmassa tarkastellaan Turkin ja EU:n suhteiden kehitystä ja Turkin ja EU:n tavoitteita, joita lähemmällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Lisäksi tässä tarkastellaan Yhdysvaltain vaikutusta ja intressejä Turkin EU-jäsenyyskysymyksessä. Yhdysvallat on voimakkaasti Turkin EU-jäsenyyden puolestapuhuja. Tässä tutkielmassa pyritään löytämään syitä tälle Yhdysvaltain erityisesti 1990-lopussa aktivoituneelle käytökselle Turkin jäsenyyden puolestapuhujana sekä sille, onko Yhdysvaltain toiminnalla ollut merkitystä Turkin EU-jäsenyyspyrkimysten etenemisessä ja voiko Yhdysvallat kenties nopeuttaa Turkin mahdollista EU-jäsenyyttä. Työn teoreettinen viitekehys koostuu geopolitiikan teoriasta, sekä perinteisestä että uudesta ja Björn Hettnen uuden alueellistamisen käsitteestä. Työn empiirisessä osassa tarkastellaan Turkin EU-jäsenyyspyrkimyksiä ja Yhdysvaltain roolia siinä prosessissa perinteisen ja uuden geopoliittisen teorian ja uuden alueellistamisen käsitteen avulla. Tutkimustuloksissa todetaan muun muassa, että Yhdysvallat ei tue Turkin jäsenpyrkimyksiä pelkästään saadakseen itselleen myötämielisen Natokumppanin EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain intresseissä on myös laajempia geopoliittisia pyrkimyksiä. Yhdysvaltain intresseissä on Turkin EU-jäsenyyden myötävaikutuksella saada itselleen vahvempi asema koko Kaukasuksen alueella. Demokraattisen sekularisoituneen Turkin tiukempi sitominen länteen edes auttaa alueen vakauttamispyrkimyksissä. Turkin mukanaolo EU:ssa vaikuttaisi myös siihen, että EU:sta ei tule liian itsenäinen toimija, vaan EU olisi tietyllä tasolla enemmän riippuvainen Yhdysvalloista kuin se on tilanteessa, jossa Turkki ei ole EU:n jäsen. Lisäksi, Kaukasuksen öljy- ja kaasuputkistoilla on merkittävä asema taloudellisen vallan jakautumiseen alueella. Yhdysvalloilla on omat taloudelliset intressinsä tässä Kaukasuksen putkistopelissä. Turkki ja EU ovat lähentyneet toisiaan huomattavasti, mutta Turkilla on vielä pitkä tie kuljettavanaan ennen kuin siitä voi tulla EU:n täysjäsen. Yhdysvaltain vaikutusta Turkin EU-jäsenyyspyrkimyksissä on vaikea mitata tarkasti, mutta tutkielma osoittaa, että Yhdysvallat on auttanut Turkkia sen pyrkimyksissään EU:n jäseneksi. Tutkielman aineisto koostuu pääasiassa aihetta koskevista teoksista ja artikkeleista. Primääriaineistona on käytetty lähinnä EU:n itsensä tuottamaa materiaalia, kuten Helsingin huippukokouksen asiakirjoja. Tärkeimpinä teorialähteinä ovat olleet Osmo Tuomen teos Uusi geopolitiikka ja Björn Hettnen ja Andras Inotain toimittama teos The New Regionalism.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: Euroopan unioni
Turkki
laajentuminen
Yhdysvallat


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.99KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot