Nautintoaineista kieltäytyminen moraalisubjektin rakentamisprojektina - streittarina maailmassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13342
Title: Nautintoaineista kieltäytyminen moraalisubjektin rakentamisprojektina - streittarina maailmassa
Author: Lyytikäinen, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-09-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13342
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tiivistelmä Referat Straight Edge -liike sai alkunsa Yhdysvalloissa 1980-luvun alkupuolella. Liike kehittyi punk-musiikkiin liittyvän liikkeen alahaaraksi ja jatkoksi. Punk-kulttuurille ominaista itsetuhoista käyttäytymistä alettiin kääntää Straight Edge -liikkeen piirissä terveyttä ja puhtautta tavoittelevaksi ideologiaksi. Aatteen perusoppi keskittyy itsekontrollin ympärille. Straight Edge -liikkeen piirissä syntyi yhtyeitä, jotka toivat esiin ja levittivät sXe-sanomaa. Streittareiden piirissä kultti-bändiksi nousseen Minor Threat:in sanoma oli "don't drink, don't smoke, don't fuck, at least I can fucking think". Yhteisenä merkkinään streittarit ovat pitäneet kämmenselkään piirrettyä X:ää, jotka nyttemmin ovat korvautumassa eri puolille kehoa otettavilla Straight Edge- tatuoinneilla. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää mitä merkityksenantoja "streittariuden" pohjalta voi löytää ja mitä merkityksiä streittarit antavat elämäntavalleen. Lisäksi tutkin millaista streittarius on Suomessa. Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksan streittarin ja yhden liikettä läheltä seuranneen informantin teemahaastattelusta. Kysymysteemoissa olen käyttänyt seuraavia termejä: aatteen löytäminen, saaminen, luopuminen, kiusaukset, tuska muiden puolesta, oikea streittarius. Aihetta tarkastelen moraalisubjektin rakentamisen ja nuorten muuttuneiden yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Aineistoa analysoidessani olen käyttänyt apunani Sue Widdicomben ja Robin Wooffittin tutkimuksen tuloksia nuorten alakulttuurin kielen käytöstä. Tutkimukseni kannalta tärkeä lähde on ollut Michel Foucault'n teos Seksuaalisuuden historia. Tutkimuksessani tuli ilmi, että streittareiksi itseään kutsuvia on kahdenlaisia: streittareita, jotka pitävät hardcore-musiikkia streittariuden perustana ja streittareita, joiden streittarius lähtee elämäntavoista. Ensimmäiseksi mainitut ovat ns. "mukana skenessä" ja pitävät musiikin lisäksi tärkeänä keikoilla käyntiä, mikä toimii yhteisöllisyyden muotona ja rituaalina. Toiseen ryhmään kuuluvat elämäntavan kautta streittariuden löytäneet, joille yhteisöllisyys on enemmän mielikuva tai itse rakennettu kuva streittariudesta. Tietoa streittariudesta he ovat saaneet lehdistä tai Internetistä. Heille streittarius ilmenee terveellisten elämäntapojen kautta korostaen esimerkiksi vegaaniutta. Määriteltäessä streittariuden merkityksiä keskeisiksi nousevat itsekontrolli ja riippumattomuuden tavoittelu. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta tarkasteltuna streittareiden toiminnan voidaan sanoa kääntyneen sisäänpäin. Streittareiden ideologinen ja poliittinen projekti näyttäytyy henkilökohtaisen elämäntapavalinnan kautta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nautintoaineet - riippumattomuus
itsehallinta - moraali
kieltäytyminen - nautintoaineet
Straight Edge -liike


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record