Intellectual Property Rights in North-South Trade - Technology Transfer Through FDI and Licensing

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13362
Title: Intellectual Property Rights in North-South Trade - Technology Transfer Through FDI and Licensing
Author: Kivipuro, Suvi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsinki yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för Kommunikationslära
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-11-06
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/13362
Thesis level: master's thesis
Abstract: This essay aims at providing a framework for evaluating the desirability of stronger intellectual property rights in developing countries. Instead of assuming that product imitation in the developing countries happens through observation and reverse engineering, the emphasis is on active technology transfer. Foreign direct investment and technology licensing are evaluated here in a unified outline to find out the growth effect of intellectual property protection regime change. The main sources are articles by E. L.-C. Lai (1998) and G. Yang and K. Maskus (2001). By assumption the model consists of two countries, North and South, and all innovations are carried out in North. Innovative Northern companies choose to outsource production to South to gain from lower production costs. Due to inexistent or weak intellectual property protection the Northern foreign direct investment or licensing venture faces the threat of imitation. Choosing licensing allows innovators to combat the problem with costly licensing contracts. Yet naturally both types of technology transfer would benefit from better intellectual property protection and less imitation. If technology transfer to South occurs either through licensing or foreign direct investment, South should strengthen its intellectual property rights protection, as both countries will gain. Improved protection curbs the imitation activity and thus encourages more Northern companies to invest in South. As resources are freed in North and the expected return from innovations rises, new incentives to innovate emerge. Increased innovation corresponds to economic growth not only in North but also in South via technology transfer. Southern workers learn while employed by the multinational enterprises or licensees. The resulting knowledge spillovers support worldwide gain from better intellectual property protection.Tämä essee pohtii, pitäisikö kehitysmaiden parantaa immateriaalioikeussuojaansa. Sen sijaan, että oletettaisiin kehitysmaiden suoraan kopioivan ulkomaisia innovaatiota, painotus on aktiivisessa teknologian leviämisessä. Yhtenäistetyssä kehikossa tarkastellaan sekä lisensointia että suoria ulkomaisia investointeja teknologian leviämisen muotoina. Tarkoituksena on selvittää, olisiko immateriaalioikeuksien parantamisella talouskasvuvaikutuksia kehitysmaissa. Päälähteet ovat E. L.-C. Lain (1998) ja G. Yangin ja K. Maskuksen (2001) artikkelit. Malli olettaa, että on vain kaksi maata: Pohjoinen ja Etelä. Ainoastaan Pohjoisessa kehitetään uusia tuotteita. Innovatiiviset Pohjoisen yritykset ulkoistavat tuotantonsa Etelään hyötyäkseen matalammista tuotantokustannuksista. Koska Etelässä suojellaan huonosti Pohjoisen patentteja, Pohjoisen suorat investoinnit tai lisensointisopimus kohtaavat kopiointiuhan. Valitessaan lisensoinnin, Pohjoisen yritys voi estää kopioinnin sopimuksen hinnoittelulla. Silti molemmat ulkoistamistavat hyötyisivät parannetusta immateriaalioikeussuojasta. Jos teknologia leviää Etelään suorien ulkomaisten investointien tai lisensoinnin kautta, Etelän kannattaa parantaa immateriaalioikeussuojaansa. Siitä hyötyvät sekä Pohjoinen että Etelä. Parempi oikeussuoja vähentää kopiointiuhkaa ja lisää Pohjoisen investointeja Etelään. Silloin Pohjoisessa vapautuu resursseja tuotekehitykseen ja syntyy uusia innovaatioita. Suurempi innovaatioiden määrä johtaa nopeampaan talouskasvuun. Työskennellessään Pohjoisen lisensoimassa tai perustamassa tuotantolaitoksessa Etelän työntekijät oppivat uusimpia teknologioita. Tiedon ja teknologian leviäminen on hyväksi koko maailmalle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: intellectual property rights
innovation
developing countries
patent protection
economic growth
licensing
foreign direct investment
immateriaalioikeudet
innovaatiot
kehitysmaat
talouskasvu
lisensointi
suorat ulkomaiset investoinnit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.59Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record