Den anorektiska identitetens diskursiva konstruktion

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Klingberg, Tirsa
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:09:52Z
dc.date.available 2009-09-08T10:09:52Z
dc.date.issued 2004-12-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13368
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu avhandlingens forskningsobjekt är den anorektiska identitetens diskursiva konstruktion. Syftet med undersökningen är att granska på vilket sätt den anorektiska identiteten framställs i diskussioner anorektiker emellan. Anorexi betraktas i undersökningen som ett sociokulturellt fenomen. Undersökningens teoretiska perspektiv har uppstått i knutpunkten av postmoderna, feministiska och kroppssociologiska teorier. I synnerhet ställs Judith Butlers (1999 [1990]) performativa teorier om kroppen i fokus. Butler förstår kroppen som en föränderlig yta, på vilken den bräckliga identiteten produceras som en serie performativa handlingar. Undersökningens huvudsakliga material består av tre veckors diskussioner på Internet på Verkkoklinikkas diskussionsforum för personer med ätstörningar. I den samhälleliga diskursen cirkulerar ofta negativt laddade begrepp kring fenomenet anorexia nervosa. På diskussionsforumet talesätts anorexi ur anorektikernas egen synvinkel och detta gav en möjlighet till djupgående kunskap om denna känsliga fråga. Som sekundärt material har två Pro-anorexia sidor använts, som utgör en slags livsstilsgemenskap för anorektiker på Internet. Dessa sidor har fungerat som en pejlings yta och analysredskap i identifierandet av diskussionsforumets särskilda drag. I analysen tillämpades ett diskursanalytiskt angreppssätt. Anorektikernas diskussioner analyserades genom att granska materialets teman, begrepp och metaforer samt repertoarer och positioner, dvs. vad som omtalas på forumet och på vilket sätt den omgivande verkligheten talesattes samt vad som konstruerades i detta tal, ur vilken synvinkel och position verkligheten betraktades. I avhandlingen uppfattas diskurser som heltäckande, sinsemellan konkurrerande och systematiskt strukturerade system av betydelser som konstrueras i sociala praktiker och samtidigt konstruerar den sociala verkligheten. Anorektikerna på diskussionsforumet betraktade sig som sjuka och avvikande från normen och talesatte sina erfarenheter genom att använda sig av ett övergripande system av betydelser som kan betecknas som medicinskt eller patologiskt. På så sätt kan hävdas att anorektikernas betydelsevärld på diskussionsforumet konstruerades inom den patologiska diskursen. Pro-anorexia sidorna kan betraktas som en medveten motbild till det patologiska synsättet, en motkulturell diskurs. Anorektikerna intog olika positioner i sina diskussioner. Kroppen var framträdande i alla dessa positioneringar och kan således sägas utgöra en betydelsefull del av anorektikernas identitet. Analysresultaten visar att anorektikernas identitetskonstruktion sker i knutpunkten av fyra kroppar; den kvinnliga kroppen, den fulländade kroppen, den addiktiva kroppen och den asketiska kroppen. en
dc.language.iso sv
dc.subject anorexi sv
dc.subject identitet sv
dc.subject kroppslighet sv
dc.subject diskursanalys sv
dc.subject performans sv
dc.subject postmodernitet sv
dc.title Den anorektiska identitetens diskursiva konstruktion sv
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record