"Ei noi nykyajan äidit niin äideiltä näytä" Äitiys modernissa maailmassa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Soikkeli, Eeva
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:10:42Z
dc.date.available 2009-09-08T10:10:42Z
dc.date.issued 2000-04-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13421
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan nykyajan äitiyden modernisoituneisuutta omaan äitiyteensä valmistautuvien naisten kokemuksista käsin. Tarkastelussa on sekä äitiyden modernisoituneisuus yleensä, että äitiys osana modernin yksilön identiteettiä. Tutkielmassa asetettu tutkimusongelma on kaksiosainen. Ensinnä analysoidaan naisten puheessa ja heidän kuvaamassaan äitiydessä esiintyviä moderneja piirteitä. Näiden piirteiden tunnistamisen välineinä ovat modernin erilaisia arvo-orientaatioita kuvaavat käsitteet: rationaalisuus, vapaamielisyys ja hedonistinen itsensätoteuttaminen. Näiden käsitteiden kuvaamat arvo-orientaatiot esiintyvät rinnakkain ja toisiinsa kietoutuneina niin äitiyden käytännöissä kuin sosiaalisissa merkityksissäkin. Modernien piirteiden lisäksi äitiydestä on löydettävissä traditionaalisia piirteitä. Yksittäisiä äitiyteen liittyviä teemoja, joiden suhteen äitiyden modernisoituneisuutta tarkastellaan ovat äitiys sosiaalisena identiteettinä, hyvän äidin määritelmät, äitiyttä koskeva asiantuntijuus ja naisen suhde puolisonsa isyyteen. Toisena tarkastelun kohteena tutkielmassa käsitellään äitiyttä modernina yksilön tekemänä omaa elämäänsä koskevana ratkaisuna, elämänpoliittisena valintana. Äitiys esiintyy tutkimusaineistossa tietoisena ja tarkkaan harkittuna haluun perustuvana ratkaisuna. Sitoutuminen äitiyteen tarjoaa modernissa häilyvässä maailmassa ainakin hetkeksi ratkaisun elämäntarkoituksen etsintään ja oman identiteetin rakentamistyöhön. Lisäksi se luo mahdollisuuksia hedonistiseen itsensätoteuttamiseen tuottamalla voimakkaita ja ainutlaatuisia kokemuksia niin tunteiden kuin ruumiillisuudenkin alueella. Keskeisenä tutkielmassa käsiteltynä teemana on äitiyden ja modernin individualismin välinen ristiriita. Esikoistaan odottavien naisten puhuessa omasta äitiydestään he sovittavat puheessaan yhteen yksilön jatkuvaa valinnanvapautta korostavan arvomaailman ja äitiyden sitovuuden välisiä jännitteitä. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu kymmenen esikoistaan odottavan naisen haastatteluista. Kutakin heistä on haastateltu 3 - 5 kertaa siten, että ensimmäinen haastattelu on tehty raskauden alkuvaiheessa ja viimeinen lapsen ollessa noin kolmen viikon ikäinen. Yksittäiset haastattelut ovat strukturoimattomia teemahaastatteluja. Haastatteluaineistoa tarkastellaan tutkielmassa identiteettipuheena, jolla haastateltavat perustelevat oman elämäntilanteensa mielekkyyttä sekä itselleen että haastattelijalle. Haastattelutilanteissa, joissa tutkimusaineisto on tallentunut, haastateltavat tuottavat omaa elämäntarinaansa ja samalla sille rakentuvaa identiteettiään. Materiaalina heillä on tässä rakennustyössään kulttuuriset käsitykset äitiydestä. Keskeisimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat olleet Anthony Giddensin (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age ja Riitta Jallinojan (1991) Moderni elämä. Ajankuva ja käytäntö -teokset. en
dc.language.iso fi
dc.subject äitiys fi
dc.subject uudenaikaistuminen fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject äidit fi
dc.subject yksilöllisyys fi
dc.subject elämänpolitiikka fi
dc.title "Ei noi nykyajan äidit niin äideiltä näytä" Äitiys modernissa maailmassa fi
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record