De äldres upplevelser av ensamhet vid två grupphem -

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13422
Title: De äldres upplevelser av ensamhet vid två grupphem -
Author: Beijar, Katarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/13422
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning boendeformen kan sägas påverka de äldres upplevelser av ensamhet vid grupphem. Det som särskilt intresserade mig var om ensamhet uppkommer på äldre dagar eller om det är en känsla som i varierande grad finns inom individen. Jag har också varit intresserad av den negtiva aspekten av ensamhet och hur ensamhetskänslor skulle kunna avhjälpas. Det intresserade mig också att undersöka om man kan tala om positiv ensamhet. Under forskningens gång blev jag intresserad av hur ensamheten relaterades till språk, mat och vardag. Jag intervjuade år 1997 tio åldringar, åtta kvinnor och två män. De var då 69-89 år gamla. Jag använde halvstrukturerad temaintervju som metod och utgick i intervjuerna från Weiss' (1973) teori om social och emotionell isolering. Resultatet blev ganska mycket annorlunda än vad jag hade tänkt mig mycket beroende på att jag medvetet frågade annat än vad som direkt hade med ensamhet att göra. Kunde ensamheten relateras till gruppboende som bostadsform? Enligt min mening kan man inte dra sådana slutsatser. Det sociala livet upplevdes inte som speciellt givande och nästan alla intervjuade drog sig undan till sina rum. Enligt Tornstams gerotranscendensteori är det naturligt för de äldre att dra sig undan och förbereda sig inför döden. Robert Weiss teori om emotionell isolering passar in på dessa människor som inte upplevde gemenskap med varandra. Nästan ingen kände att de behövdes och denna känsla kan också hänföras till Weiss' teori om emotionell isolering. Tid, funktionsförmåga och hälsa tycktes inverka på hur invånarna trivdes i grupphemmen. Den som hade känt sig ensam tidigare i livet kände sig fortfarande ensam och den som hade haft få kontakter tidigare men ändå varit nöjd var det fortfarande. Största förändringen upplevde kanske de som börjat känna sig ensamma på äldre dagar. Gruppbostad som boendeform verkar enligt min mening fungera bra för de äldre trots att de framförde en visst missnöje med bostadssituationen. Den kritik som framfördes skulle säkert också ha förekommit gällande andra typer av institutionsboende.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vanhukset
asuminen
yksinäisyys
yhteisöasuminen
äldre
boende
ensamhet
kollektivboende


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record