Tarinoita surusta ja kuolemasta : Tarkastelun kohteena läheisensä menettäneiden keskustelufoorumi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13438
Title: Tarinoita surusta ja kuolemasta : Tarkastelun kohteena läheisensä menettäneiden keskustelufoorumi
Author: Tarkoma, Tiia Lilli Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13438
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkasteltiin erään verkossa toimivan keskustelupalstan aktiivisimpien osallistujien viestejä tarinallista lähestymistapaa käyttäen. Keskustelupalstan teema oli läheisen henkilön kuolema, ja osallistujat itse läheisensä menettäneitä. Tutkimuksen kohteena olivat siten surusta ja menetyksestä kerrotut tarinat. Aineistoon valittiin kahdeksan aktiivisimman osallistujan viestit vuoden ajalta. Tavoitteena oli tarkastella ensisijaisesti surua ja menetystä koskevaa puhetta, mutta kiinnostuksen kohteena oli myös itse keskustelupalsta, ja sen funktio surevien elämässä. Tarinoiden avulla pyrittiin selvittämään, millaisia merkityksiä surevat antoivat läheisensä kuolemalle ja omalle surulleen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui narratiivisesta lähestymistavasta ja suruun liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Myös tutkimuksen kontekstiin, verkkokeskusteluun, otettiin kantaa sekä teorian kautta että analyysissa. Aineiston analyysissa hyödynnettiin sekä narratiivista menetelmää että laadullista sisällönanalyysia. Verkkokeskustelun todettiin antavan sureville tukea, ja osallistujat kokivat palstalle kirjoittavien toisten surevien tuntuvan läheisiltä. Keskustelupalstalla myös todettiin olevan tietynlaista yhtenäisyyttä puheenaiheiden valinnassa ja ajatusmalleissa. Tätä selitettiin osaksi sosiaalisen vertailun teorian avulla. Osallistujien todettiin kertovan neljä eri tarinaa, erilliset tarinat surusta, vainajasta ja kuolemasta sekä muusta elämästä. Viimeistä tarinaa ei käsitelty tässä tutkimuksessa sen tarkemmin. Tarinoiden sisältämien rakennepiirteiden todettiin olevan paljolti samoja kuin vastaavissa aiemmissa tutkimuksissa. Keskeisenä johtopäätöksenä olivat löytyneiden tarinoiden tulkinnan lisäksi surevien antamat merkitykset omalle surulleen ja läheisensä kuolemalle. Tärkeimmät selitykset liittyivät kohtaloon ja uskontoon, vainajan elämään sekä omaan kasvamiseen. Selittämättä jättämisen tulkittiin kertovan keskeneräisestä suruprosessista. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet olivat narratiivisen lähestymistavan osalta Vilma Hännisen (2000) väitöskirja Sisäinen tarina, elämä ja muutos, ja surututkimuksen osalta narratiivista näkökulmaa suruun yhdistänyt Robert A. Neimeyerin toimittama teos Meaning Reconstruction & the Experience of Loss sekä Paul C. Rosenblattin (2000) tutkimus Parent Grief, jossa tarkasteltiin lapsensa menettäneiden vanhempien narratiiveja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kuolema
suru
narratiivisuus
verkkokeskustelu
keskusteluryhmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record