Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/135172

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_17_ 2014.pdf 511.0Kb PDF View/Open
Title: Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma
Alternative title: Ramate-työryhmän loppuraportti
Author: Työryhmä
Other contributor: Peuranen, Else
Hakaste, Harri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-06-06
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 17/2014
ISBN: 978-952-11-4342-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/135172
Abstract: Ympäristöministeriö asetti 2012 työryhmän nostamaan materiaalitehokkuusnäkökulman merkitystä kiinteistö- ja rakennusalalla sekä luomaan puitteet EU:n jätedirektiivin tavoitteiden saavuttamiselle. Työryhmässä olivat edustettuina viranomaisten, tutkimuslaitosten ja toimialajärjestöjen edustajat. Työryhmän työssä painopisteenä olivat ne toimenpiteet, jotka kohdistuvat rakennusmateriaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen, jätteen synnyn vähentämiseen sekä kierrätyksen edistämiseen. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syksyllä 2013, jolloin loppuraportti luovutettiin ympäristöministerille. Työryhmä esitti seuraavia toimenpiteitä rakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseksi: - Parannetaan uudisrakentamisen elinkaarijoustavuutta ja materiaalitehokkuutta; - Edistetään suunnitelmallista kiinteistönpitoa, säästävää korjaamista ja rakennusjätteen kierrätystä korjaamisessa; - Parannetaan kiinteistö- ja rakennusalan materiaalitehokkuusosaamista; - Kehitetään rakennushankkeiden jätehuollon ohjausta, raportointia ja tilastointia; - Varmistetaan rakennusjätteiden vastaanotto- ja hyödyntämispalvelujen alueellinen saatavuus; - Parannetaan edellytyksiä rakennusmateriaalien, erityisesti puun uudelleen- ja uusiokäytölle; - Edistetään rakennusmateriaalien ja -jätteiden lajittelun ja kierrätyksen teknologiaa. Ohjelman toteutumisen tavoitevuosi on 2020 ja sen toteutumista seurataan vuosittain.
Subject: rakennusjäte
purkujäte
Subject (ysa): rakentaminen
korjausrakentaminen
ekotehokkuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record