Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

60 vuotta ja mitä sitten? : Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
abstract.pdf 50.33Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/13518
Vie RefWorksiin
Title: 60 vuotta ja mitä sitten? : Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma
Author: Kumpu, Arja
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Policy
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat 60 vuotiaiden suurten ikäluokkien edustajien oma ikääntymisen kokemus, luottamus ja odotus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen sekä oman tulevaisuuden näkymät. Tutkimusaineisto on koottu teemahaastattelun menetelmällä. Käytän tutkimuksessa laadullista tutkimusotetta. Oman ikääntymisen ja tulevaisuusnäkökulman tarkastelun taustalla ovat luottamuksen, odotuksen ja sosiaalisen pääoman käsitteet. Tutkimuksen tavoitteena on saada näkemys tutkimukseen valittujen henkilöiden elämänkulusta yhden suuren ikäluokan edustajana, oman ikäluokan vanhenemisen kokemuksesta, luottamuksen ja odotuksen ilmenemisestä tulevaisuuden osalta ja oman tulevaisuuden näkymistä. Tutkimukseen valitut henkilöt odottivat ikääntymistään ja eläkkeelle siirtymistään myönteisellä mielialalla. Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen tarjoama mahdollisuus jatkaa työssä aina 68 vuoteen saakka ja työelämän ajoittainen odotus eläkkeelle siirtymisestä koettiin ristiriitaisina. Suuriin ikäluokkiin liitettävä sosiaalisen nousun käsite koettiin itseä koskevana. Vastaavasti märän sukupolven käsite oli haastateltavien mukaan katteeton, sillä omien lasten ja nykynuorten alkoholin käyttö on paljon holtittomampaa. Ikäluokkia on julkisuudessa kritisoitu vallan pitämisestä itsellään, haluttomuudesta luopua työstään ja kohtuuttoman eläkerasitteen kaatamisesta nuorempien ikäluokkien vastuulle. Haastateltavat kokivat kritiikin epäoikeudenmukaisena. Haastateltavat luottivat suomalaisen hyvinvointivaltion olemassaoloon ja kykyyn vastata tulevaisuuden kasvavaan palvelutarpeeseen. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mielestä yksityisen palvelutuotannon osuus julkisten palveluiden rinnalla tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Yksityinen palvelutuotanto koettiin toisaalta mahdollisuutena ja toisaalta yksilöiden eriarvoisuutta lisäävänä tekijänä. Haastateltavat odottivat läheisten (puoliso, perhe ja ystävät) toimivan sosiaalisena turvaverkostona apua tarvitessaan, ja itse konkreettisen avun he odottivat saavansa ammattihenkilöiltä. Haastateltavat eivät nähneet eläkeläiselämän sisällön oleellisesti muuttuvan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä. Käsite kolmas ikä koettiin vieraana ja enemmän yrityksenä peittää omaa vanhenemista. Toisaalta työssä olevat haastateltavat uskoivat ikäluokkansa edustajien elävän vahvasti kolmatta ikää eläkkeellä ollessaan. Tutkimukseen osallistuneille henkilöille tulevaisuus näyttäytyi positiivisena sekä uudenlaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoavana. Tärkeimpiä lähteitä ovat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille ja julkaisusarjan liiteraportit 1–5, Antti Kariston kirja Suuret ikäluokat ja Jani Erolan & Terhi-Anna Wilskan kirja Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus sekä Raija Julkusen kirja Kuusikymmentä ja työssä.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13518
Date: 2008-03-17
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account