60 vuotta ja mitä sitten? : Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Kumpu, Arja
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:12:14Z
dc.date.available 2009-09-08T10:12:14Z
dc.date.issued 2008-03-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13518
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat 60 vuotiaiden suurten ikäluokkien edustajien oma ikääntymisen kokemus, luottamus ja odotus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen sekä oman tulevaisuuden näkymät. Tutkimusaineisto on koottu teemahaastattelun menetelmällä. Käytän tutkimuksessa laadullista tutkimusotetta. Oman ikääntymisen ja tulevaisuusnäkökulman tarkastelun taustalla ovat luottamuksen, odotuksen ja sosiaalisen pääoman käsitteet. Tutkimuksen tavoitteena on saada näkemys tutkimukseen valittujen henkilöiden elämänkulusta yhden suuren ikäluokan edustajana, oman ikäluokan vanhenemisen kokemuksesta, luottamuksen ja odotuksen ilmenemisestä tulevaisuuden osalta ja oman tulevaisuuden näkymistä. Tutkimukseen valitut henkilöt odottivat ikääntymistään ja eläkkeelle siirtymistään myönteisellä mielialalla. Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen tarjoama mahdollisuus jatkaa työssä aina 68 vuoteen saakka ja työelämän ajoittainen odotus eläkkeelle siirtymisestä koettiin ristiriitaisina. Suuriin ikäluokkiin liitettävä sosiaalisen nousun käsite koettiin itseä koskevana. Vastaavasti märän sukupolven käsite oli haastateltavien mukaan katteeton, sillä omien lasten ja nykynuorten alkoholin käyttö on paljon holtittomampaa. Ikäluokkia on julkisuudessa kritisoitu vallan pitämisestä itsellään, haluttomuudesta luopua työstään ja kohtuuttoman eläkerasitteen kaatamisesta nuorempien ikäluokkien vastuulle. Haastateltavat kokivat kritiikin epäoikeudenmukaisena. Haastateltavat luottivat suomalaisen hyvinvointivaltion olemassaoloon ja kykyyn vastata tulevaisuuden kasvavaan palvelutarpeeseen. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mielestä yksityisen palvelutuotannon osuus julkisten palveluiden rinnalla tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Yksityinen palvelutuotanto koettiin toisaalta mahdollisuutena ja toisaalta yksilöiden eriarvoisuutta lisäävänä tekijänä. Haastateltavat odottivat läheisten (puoliso, perhe ja ystävät) toimivan sosiaalisena turvaverkostona apua tarvitessaan, ja itse konkreettisen avun he odottivat saavansa ammattihenkilöiltä. Haastateltavat eivät nähneet eläkeläiselämän sisällön oleellisesti muuttuvan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä. Käsite kolmas ikä koettiin vieraana ja enemmän yrityksenä peittää omaa vanhenemista. Toisaalta työssä olevat haastateltavat uskoivat ikäluokkansa edustajien elävän vahvasti kolmatta ikää eläkkeellä ollessaan. Tutkimukseen osallistuneille henkilöille tulevaisuus näyttäytyi positiivisena sekä uudenlaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoavana. Tärkeimpiä lähteitä ovat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille ja julkaisusarjan liiteraportit 1–5, Antti Kariston kirja Suuret ikäluokat ja Jani Erolan & Terhi-Anna Wilskan kirja Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus sekä Raija Julkusen kirja Kuusikymmentä ja työssä. en
dc.language.iso fi
dc.subject suuret ikäluokat fi
dc.subject luottamus fi
dc.subject tulevaisuudenodotukset fi
dc.subject ikääntyminen fi
dc.subject eläkkeelle siirtyminen fi
dc.subject sosiaalipalvelut fi
dc.subject terveyspalvelut fi
dc.title 60 vuotta ja mitä sitten? : Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuunäkökulma fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record