A Study of Environmental Discourses in Light of the Concept of Environmental Concern

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13522
Title: A Study of Environmental Discourses in Light of the Concept of Environmental Concern
Author: Murto, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-12-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/13522
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan ympäristödiskursseja ympäristöhuolen käsitteen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa nyky-Suomessa esiintyviä ympäristödiskursseja. Tutkimusaineisto koostuu 14 teemahaastattelusta. Vaikka haastattelujen määrä on verrattain pieni, ovat kaikki haastateltavat jonkin kunnallisen ympäristöorganisaation edustajia (ympäristölautakunnan, paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen ja paikallisen asukasyhdistyksen). Heidän käytettävissään olevan ympäristödiskurssien repertuuarin oletetaan olevan tavallista laajampi, ja täten edustavampi. Toisessa luvussa ympäristöhuolen käsitettä tarkastellaan ensin yleisellä tasolla käymällä läpi sekä Suomen ympäristöhistoriaa että nykyistä kunnallista ympäristöorganisaatiota. Kolmannessa luvussa käydään läpi ympäristöpolitiikkaa tutkimusalueena. Luvussa tarkastellaan mm. itse ympäristöliikettä, ympäristöliikkeen eri muotoja ja kolmea ekologisen modernisaation teoriaa hyödyntävää suomalaista tutkimusta kunnallisesta ympäristöpolitiikasta. Teorian tarkastelu auttaa tarkentamaan varsinaista teoreettista viitekehystä, joka rakentuu Youngin ja Eckersleyn deliberatiivisen teorian kritiikkiin. Soveltamalla ympäristöhuolen käsitettä kumpaakin teoriaan, saa ympäristöhuoli kaksi mahdollista teoreettista merkitystä: se on joko elinympäristöön liittyvä huoli tai luonnon etuihin liittyvä kannanotto. Nämä kaksi merkitystä usein sekottuvat arkipuheessa, mikä on tärkeää pitää mielessä analyysiä tehdessä. Varsinaisessa analyysissä jokainen haastattelu analysoidaan diskurssianalyysi –menetelmää hyödyntäen. Haastatteluista analysoidaan aina ensin vastaus kysymykseen “Mikä sinusta on hyväksyttävä tapa hyödyntää luontoa tai ympäristöä?”, minkä jälkeen tarkastellaan erikseen muita haastattelussa esiintyviä ympäristödiskursseja. Analyysin lopputulos on se, että haastatteluista löytyy hyvin laaja ympäristödiskurssien repertuaari. Repertuaarin yhdessä ääripäässä oleva ympäristödiskurssi on yksitysomaisuuteen ja henkilökohtaiseen kokemukseen rajoittuva, kun taas toisessa ääripäässä oleva perustuu hyvin laajaan käsitteeseen yhteisöstä. Tämän perusteella haastattelut/ympäristödiskurssit jaettiin kolmeen isoon ryhmään: “tarkkailijan sijainti määrää ympäristön”, “puhdas ympäristö on erottamaton osa ihmisen hyvinvointia” ja “luonto osana laajempaa (moraalista) yhteisöä”. Tämän lisäksi jokaiselle haastattelulle annettiin oma otsikko, jotta ryhmien sisällä oleva repertuaarien kirjo tulisi paremmin esille. Repertuaarikirjosta huolimatta suurin osa ympäristödiskursseista ilmentyy huolena ihmisen terveydestä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Eckersley
ympäristöhuoli
ekologinen diskurssi
ympäristödiskurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record