"Olen aina halunnut asua täällä." : Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–2013

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061226457
Title: "Olen aina halunnut asua täällä." : Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–2013
Alternative title: "I have always wanted to live here." : Old Finnish wooden house as a dream home, comforter and an image of self 1967–2013
Author: Rousku, Joni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061226457
http://hdl.handle.net/10138/135243
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finlands och Nordens historia
Finnish and Nordic History
Suomen ja pohjoismaiden historia
Abstract: This Master s thesis focuses on the ways that residents of old Finnish wooden houses describe their lives in a traditional milieu during six different decades. I review the residents stories of their houses as dream homes, as comforting habitats and as a way of presenting one s personality to others. Source material consists of articles presenting homes in a Finnish interior design magazine, Avotakka, published between 1967 and 2013. The presented homes typically belong to middle and upper class owners working in creative occupations to the members of the Finnish creative class. Thus my work describes the changes the have occurred during 46 years in the everyday living and lifestyle of the Finnish middle class oriented towards wooden milieus. The thesis is hermeneutical in its character. In the 1960's and the 1970's the interviewees describe buying an old wooden house as an economical and thoroughly premeditated decision. This changes gradually during next decades as decisions become more rapid and driven. Since the 1990's the fear of losing an unique opportunity is clearly present in the stories. Purchasing an old wooden house is described as the fulfillment of destiny for their owners. The reasons given for the need to purchase an old wooden house also change. In the 1960's and the 1970's, following rapid urbanization, wooden houses in the rural areas are presented as safe-havens by the unadapted middle-class. These ascetic cottages allow their owners to relive their childhood experiences and restore their sense of self. This habitat relieves stress, mends relationships and enables their owners to cope with the urban everyday life, which they experience as hectic and hostile. After the 1990's recession, traditional milieu is increasingly seen as a sanctuary, which acts as a counterweight against increasingly demanding working lives of the owners. The interviewees flee to old wooden houses either in the countryside or cities wooden districts. Typically this flight takes place after the interviewee has gathered sufficient merits in the working life or after a personal crisis, which is caused by a failure to cope with harsh professional requirements. Traditional milieu works as a soothing environment and facilitates regaining a sense of coherence. Nostalgic dreams of life in a traditional wooden house can thus be seen as a reaction to wider changes in Finnish society. The wooden houses also serve as representation of their owners. Owning a wooden house and decorating it to one s home can be seen as a way of displaying one s values and tastes to others. Avotakka's articles tell stories about the members of middle-class who are social, down to earth and respect soft values in spite of their hard-driven professional identities. Interiors of the homes display the refined taste of their owners who nurture their houses cultural value. For some this has become their calling. The articles emphasize the difference between interviewees and the audience. Distinction by consumption is clearly present. The articles indirectly describe middle class experiences of anxiety and self-treatment. This presents itself as narrations of an individual losing control over one s life and the effort of regaining comprehensibility via moving in to a nostalgic milieu - by purchasing and renovating an old house. Succeeding in this creates happiness via sense of meaningful and controllable life.Pro gradu -tutkielmani käsittelee vanhoja suomalaisia puutaloja sekä niiden asukkaiden tapaa kuvata puutaloelämäänsä kuuden eri vuosikymmenen aikana. Tarkastelen puutaloja asumisunelmien kohteena, elvyttävänä elinympäristönä sekä tapana kertoa persoonastaan ympäristölle. Lähdemateriaalina käytän Avotakka -sisustuslehden kotiesittelyjä vuosilta 1967 - 2013. Avotakan toimituksen valintaprosessin seurauksena esitellyt kodit ovat tyypillisesti luovilla aloilla työskentelevien keskiluokan ja ylemmän luokan asuinsijoja. Laadullisen sisällönanalyysini tuloksena hahmottuu kuva perinteisiin puutaloihin hakeutuvan suomalaisen keskiluokan asumisesta ja arjesta 46 vuoden ajalta. Tutkimusotteeni on hermeneuttinen. Vanhaan puutaloon haluamisen luonne muuttuu täysin tarkastellun ajanjakson aikana. Taloudellisesta ja harkitusta korjausaihion hankinnasta siirrytään asteittain tilanteeseen, jossa puutalo oli pakko saada sen kunnosta riippumatta. Talon ostaminen koetaan kasvavassa määrin oman kohtalon täyttymisenä. Samalla puutalomiljööseen haluamisen perusteet läpikäyvät selkeitä laatumuutoksia. Tarkastelujakson alkupuolella 1960- ja 1970-luvuilla esitellään ensisijaisesti kaupunkielämään juurtumattomien kesäpaikkaunelmia. Näissä hankitaan perinteistä, lapsuudesta tuttua elämänpiiriä torppien ja hirsimökkien muodossa. Tässä eheyttävässä miljöössä käydään tankkaamassa perusturvallisuutta, hoitamassa parisuhdetta ja lataamassa akkuja kaupunkiin palaamisen varalle. Laman jälkeen 1990-luvulla paetaan kiristyvien ehtojen työelämää perinnemiljööseen. Joko repäistään juuret täysin irti paeten maaseudulle tai hankitaan asunto kaupunkien vanhoilta puutaloalueilta. Tyypillisesti muutos tehdään joko sen jälkeen, kun työuralla on saavutettu riittävästi tai silloin, kun suhteettomien vaatimusten kantaminen johtaa kriisiytymiseen. Haavoja nuollaan ja eheydytään uudessa, sallivammassa ympäristössä. Molemmissa tapauksissa nostalgisesta puutaloelämästä haaveilu on siis reaktio laajempaan elämäntyylin murrokseen. Puutalot toimivat myös eräänlaisena minuuden viestimenä, kertomuksina niiden omistajista. Puutalon omistaminen, sisustaminen ja korjaaminen omin käsin ovat tapoja tyylitellä itseään ja kertoa ympäristölle arvoistaan. Avotakan haastattelut ovatkin kertomuksia yhteisöllisistä ja luonnonläheisistä keskiluokkaisista puutaloasukkaista, joille pehmeät arvot olivat tärkeitä, kovien alojen ammattitaustasta huolimatta. Kotien sisustus kertoo joko asukkaiden vaalivan talojensa kulttuurista arvoa tai sitten ennakkoluulottomasta kyvystä tehdä niihin muutoksia hyvällä maulla. Joillekin tapauksille puutaloelämä muodostuu varsinaiseksi elämäntehtäväksi, muiden osa-alueiden häivyttyessä taustalle. Kotiesittelyt korostavatkin puutalokotien asukkaiden olevan erilaisia kuin standardinmukaiseen kerrostaloelämään tuomittu kertomusten yleisö. Pesäeron tekeminen muuhun keskiluokkaan on selkeää. Kotiesittelyt kertovat epäsuorasti yhtä suuressa määrin menestyvän keskiluokan ahdistuksesta ja sen itsehoidosta kuin puutaloelämästä. Tarinoista kiteytyy kertomus yksilöstä, jonka subjektius, tunne oman elämänsä hallinnasta katoaa. Kadonnutta hallinnantunnetta pyritään palauttamaan hankkimalla nostalginen ja pahoilta asioilta suljettu elinympäristö. Muutos pannaan toimeen siis ostamalla vanha elinympäristö ja tekemällä fyysistä sekä henkistä työtä sen kunnostamiseksi ja sisustamiseksi omaksi kodiksi. Onnistumista seuraa onnellisuus, tunne merkityksellisestä ja hallittavasta elämästä.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
olenaina.pdf 4.066Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record