"Jag är socialbyrån" : Om stödresurser för att upprätthålla och utveckla expertisen i socialt arbete i små kommuner

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalityö (Yhteiskuntapolitiikan laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki en
dc.contributor Helsingfors universitet sv
dc.contributor.author Henriksson, Minna
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:12:23Z
dc.date.available 2009-09-08T10:12:23Z
dc.date.issued 2007-02-12 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13528
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avhandlingen handlar om hur socialarbetare i små kommuner, med ett befolkningsunderlag på högst 3 000 invånare, klarar av att upprätthålla och utveckla sin expertis. Även yrkets karaktäristika drag framkommer tydligt. Frågeställningen granskas utgående från teman som utbildning, handledning och socialt stöd samt mångprofessionellt samarbete. Materialet har samlats genom att intervjua sex socialsekreterare i små kommuner, närmare bestämt genom att använda temaintervju. Valet av ämne, socialarbetare i små kommuner, har att göra med min egen arbetserfarenhet från socialt arbete i olika små kommuner och det faktum att få undersökningar i Finland har små kommuner som utgångspunkt. Undersökningen visade att den ensamma arbetssituationen medför att ensamhet och osäkerhet är karaktäristiska drag för socialarbetarens arbete i små kommuner. Därmed är grannkommunernas socialsekreterare och det personliga nätverket ovärderligt. Det sociala stödet i form av råd och hjälp, psykiskt stöd samt bekräftelse är räddningen för den ensamarbetande socialarbetaren. Därmed kan man konstatera att arbetet och arbetsplatsen, en av de viktigaste inlärningsmiljöerna där det yrkesmässiga kunnandet utvecklas, medför att inlärningen i arbetet i små kommuner är svårt. Utöver kunskap om samhällsutveckling och lagstiftning fungerar utbildningen som bekräftelse på att man fattar lagenliga beslut. Samtidigt bekräftar den även yrkesidentiteten. Däremot är tillämpningen av den förvärvade kunskapen svår till följd av den ensamma arbetssituationen. Det mångprofessionella samarbetet karaktäriseras av att vara nödvändigt för att lösa olika problem i arbetet. Samtidigt innebär det stöd av de övriga tjänstemännen i lösandet av ärendet. Arbetshandledning däremot anses fungera som problemlösning och utveckling. Ingen av de intervjuade hade vid intervjutillfället handledning, varmed det sociala stödet betonades starkt. Analysen visade därmed att en lärande och stödjande funktionen förekommer i alla fyra teman, utbildning, handledning, socialt stöd och mångprofessionellt samarbete. Undersökningen visade att det är svårt för socialarbetare i små kommuner att utveckla sin expertis. Den pågående kommun- och servicestrukturreformen kan vara räddningen för de ensamarbetande socialarbetarna. Men det förutsätter möjligheter till pararbete, reflektion, kritisk analys och arbete i team. Det möjliggör att socialsekreterarna kan ta sig ur ensamheten, specialisera sig och utveckla sin expertis för att kommuninvånarna ska få en bra service. en
dc.language.iso sv en
dc.subject socialarbetare en
dc.subject kommuner en
dc.subject små kommuner en
dc.subject utbildning en
dc.subject arbetshandledning en
dc.subject socialt stöd en
dc.subject mångprofessionellt samarbete en
dc.title "Jag är socialbyrån" : Om stödresurser för att upprätthålla och utveckla expertisen i socialt arbete i små kommuner en
dc.identifier.laitoskoodi 7051 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record