Verotuksen rakenne Venäjällä : Välittömien ja välillisten verojen suhde valtion säännöllisiin tuloihin aikavälillä 1863–1913

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272739
Title: Verotuksen rakenne Venäjällä : Välittömien ja välillisten verojen suhde valtion säännöllisiin tuloihin aikavälillä 1863–1913
Author: Kuvshinova, Veronika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272739
http://hdl.handle.net/10138/135297
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economic and Social History
Talous- ja sosiaalihistoria
Ekonomisk och social historia
Abstract: Työssä tutkitaan välittömien ja välillisten verojen kehityshistoriaa Venäjällä ja niiden osuuksia valtion budjetissa aikavälillä 1863–1913. Tarkastelun kohteena ovat eri veroryhmät ja niiden vaikutus valtion budjettitasapainoon. Tutkimuksessa esitetään venäläisen verotuksen tärkeimmät virstanpylväät ja määritellään välittömät ja välilliset verot. Tämän avulla lukija pystyy hahmottamaan, miksi Venäjällä verotuksen kehitys oli lähtenyt toiseen kehityssuuntaan kuin Länsi-Euroopan maissa ja kuinka tätä kehitystä käsiteltiin Venäjällä. Tutkimustyön aineistona käytetään Venäjän finanssiministeriön vuosikirjoja Statisticheskij ezhegodnik Rossii sekä muista lähteistä peräisin olevaa tilastollista aineistoa 1800- ja 1900-luvun Venäjästä. Aineisto analysoidaan kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. Tutkittu alkuperäisaineisto osoittaa, että aikavälillä 1863–1913 välittömien verojen osuus kaikista budjettituloista pysyi pienempänä kuin välillisten. Venäjällä oli pitkään harkittu siirtymistä kohti tuloperusteista verotusta, niin kuin tehtiin Länsi- Euroopan maissa jo 1800 -luvulla. Kuitenkin hanke kaatui käytännön hankaluuteen. Vallanpitäjät eivät uskoneet, että tuloperusteinen verotus pystyisi takaamaan yhtä luotettavan tulonlähteen kun vuosisatojen aikana vähitellen kehittynyt vanha järjestelmä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record