Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
Title: Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa
Author: Haavisto, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
http://hdl.handle.net/10138/135340
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa. Tutkielma lähestyy tutkimusongelmaa päämies – agenttiteorian, vähemmistöosakkeenomistajan ja määräävän osakkeenomistajan välisen konfliktin sekä osakeomistuksen väärinkäytösriskien kautta. Tutkielmassa esitellään osakeanneissa relevantit osakeyhtiölain yleiset periaatteet; yhdenvertaisuusperiaate (OYL 1:7), enemmistöperiaate (OYL 1:6) ja toiminnan tarkoitus (OYL 1:5). Eniten keskitytään yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jonka tausta, tarkoitus, sisältö, soveltaminen ja loukkaaminen selvitetään. Tutkielman toinen pääosa käsittelee osakeanteja. Tutkielma on jaettu niiden osalta kahteen osaan; merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja suunnattu osakeanti. Merkintäetuoikeuden mukaisen osakeannin osalta käsitellään osakkeen merkintähinta, käyttämättä jääneet merkintäetuoikeudet ja toissijainen merkintä, Finnlinesin merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja yhdenvertaisuus merkintäetuoikeusanneissa Suunnatun osakeannin osalta tutkielma on jaettu suunnattuun maksulliseen osakeantiin ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin. Molempien osalta käsitellään suunnatun osakeannin vaatima painava tai erityisen painava taloudellinen syy ja sen tarkempi sisältö. Myös Talvivaaran suunnattu maksullinen osakeanti käsitellään. Kappaleen lopuksi käsitellään yhdenvertaisuus suunnatun maksullisen ja maksuttoman osakeannin osalta. Ruotsin osakeyhtiöoikeuden osalta käsitellään yhdenvertaisuusperiaate, osakeannit ja yhdenvertaisuus osakeanneissa Ruotsissa. Lopuksi on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä havainnoista.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record