Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
Julkaisun nimi: Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa
Tekijä: Haavisto, Heidi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
http://hdl.handle.net/10138/135340
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa. Tutkielma lähestyy tutkimusongelmaa päämies – agenttiteorian, vähemmistöosakkeenomistajan ja määräävän osakkeenomistajan välisen konfliktin sekä osakeomistuksen väärinkäytösriskien kautta. Tutkielmassa esitellään osakeanneissa relevantit osakeyhtiölain yleiset periaatteet; yhdenvertaisuusperiaate (OYL 1:7), enemmistöperiaate (OYL 1:6) ja toiminnan tarkoitus (OYL 1:5). Eniten keskitytään yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jonka tausta, tarkoitus, sisältö, soveltaminen ja loukkaaminen selvitetään. Tutkielman toinen pääosa käsittelee osakeanteja. Tutkielma on jaettu niiden osalta kahteen osaan; merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja suunnattu osakeanti. Merkintäetuoikeuden mukaisen osakeannin osalta käsitellään osakkeen merkintähinta, käyttämättä jääneet merkintäetuoikeudet ja toissijainen merkintä, Finnlinesin merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja yhdenvertaisuus merkintäetuoikeusanneissa Suunnatun osakeannin osalta tutkielma on jaettu suunnattuun maksulliseen osakeantiin ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin. Molempien osalta käsitellään suunnatun osakeannin vaatima painava tai erityisen painava taloudellinen syy ja sen tarkempi sisältö. Myös Talvivaaran suunnattu maksullinen osakeanti käsitellään. Kappaleen lopuksi käsitellään yhdenvertaisuus suunnatun maksullisen ja maksuttoman osakeannin osalta. Ruotsin osakeyhtiöoikeuden osalta käsitellään yhdenvertaisuusperiaate, osakeannit ja yhdenvertaisuus osakeanneissa Ruotsissa. Lopuksi on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä havainnoista.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot