Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
Titel: Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa
Författare: Haavisto, Heidi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063138
http://hdl.handle.net/10138/135340
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstrakt: Tutkielman aiheena on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa. Tutkielma lähestyy tutkimusongelmaa päämies – agenttiteorian, vähemmistöosakkeenomistajan ja määräävän osakkeenomistajan välisen konfliktin sekä osakeomistuksen väärinkäytösriskien kautta. Tutkielmassa esitellään osakeanneissa relevantit osakeyhtiölain yleiset periaatteet; yhdenvertaisuusperiaate (OYL 1:7), enemmistöperiaate (OYL 1:6) ja toiminnan tarkoitus (OYL 1:5). Eniten keskitytään yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jonka tausta, tarkoitus, sisältö, soveltaminen ja loukkaaminen selvitetään. Tutkielman toinen pääosa käsittelee osakeanteja. Tutkielma on jaettu niiden osalta kahteen osaan; merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja suunnattu osakeanti. Merkintäetuoikeuden mukaisen osakeannin osalta käsitellään osakkeen merkintähinta, käyttämättä jääneet merkintäetuoikeudet ja toissijainen merkintä, Finnlinesin merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja yhdenvertaisuus merkintäetuoikeusanneissa Suunnatun osakeannin osalta tutkielma on jaettu suunnattuun maksulliseen osakeantiin ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin. Molempien osalta käsitellään suunnatun osakeannin vaatima painava tai erityisen painava taloudellinen syy ja sen tarkempi sisältö. Myös Talvivaaran suunnattu maksullinen osakeanti käsitellään. Kappaleen lopuksi käsitellään yhdenvertaisuus suunnatun maksullisen ja maksuttoman osakeannin osalta. Ruotsin osakeyhtiöoikeuden osalta käsitellään yhdenvertaisuusperiaate, osakeannit ja yhdenvertaisuus osakeanneissa Ruotsissa. Lopuksi on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä havainnoista.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post