Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Haavisto, Heidi
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508063138
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135340
dc.description.abstract Tutkielman aiheena on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa. Tutkielma lähestyy tutkimusongelmaa päämies – agenttiteorian, vähemmistöosakkeenomistajan ja määräävän osakkeenomistajan välisen konfliktin sekä osakeomistuksen väärinkäytösriskien kautta. Tutkielmassa esitellään osakeanneissa relevantit osakeyhtiölain yleiset periaatteet; yhdenvertaisuusperiaate (OYL 1:7), enemmistöperiaate (OYL 1:6) ja toiminnan tarkoitus (OYL 1:5). Eniten keskitytään yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jonka tausta, tarkoitus, sisältö, soveltaminen ja loukkaaminen selvitetään. Tutkielman toinen pääosa käsittelee osakeanteja. Tutkielma on jaettu niiden osalta kahteen osaan; merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja suunnattu osakeanti. Merkintäetuoikeuden mukaisen osakeannin osalta käsitellään osakkeen merkintähinta, käyttämättä jääneet merkintäetuoikeudet ja toissijainen merkintä, Finnlinesin merkintäetuoikeuden mukainen osakeanti ja yhdenvertaisuus merkintäetuoikeusanneissa Suunnatun osakeannin osalta tutkielma on jaettu suunnattuun maksulliseen osakeantiin ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin. Molempien osalta käsitellään suunnatun osakeannin vaatima painava tai erityisen painava taloudellinen syy ja sen tarkempi sisältö. Myös Talvivaaran suunnattu maksullinen osakeanti käsitellään. Kappaleen lopuksi käsitellään yhdenvertaisuus suunnatun maksullisen ja maksuttoman osakeannin osalta. Ruotsin osakeyhtiöoikeuden osalta käsitellään yhdenvertaisuusperiaate, osakeannit ja yhdenvertaisuus osakeanneissa Ruotsissa. Lopuksi on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä havainnoista. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus osakeanneissa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Commercial law en
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dc.subject.discipline Handelsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063138

Files in this item

Files Size Format View
Gradu-versio-14-sis-tiivistelma-VALMIS.pdf 295.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record