Vihreä veroreformi ja kaksoishyötyhypoteesi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13536
Title: Vihreä veroreformi ja kaksoishyötyhypoteesi
Author: Seppälä, Minna
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Työssä tutkitaan empiirisesti tuloneutraalin vihreän veroreformin ja kaksoishyötyhypoteesin edellytyksiä Suomessa. Tutkimuksissa sovelletaan Koskelan, Schöbin ja Sinnin artikkelissa "Green Tax Reform and Competitiveness" (1999) esitettyä mallia. Mallissa oletetaan avoimen talouden tilanne, jossa vientihyödykkeiden tuotannossa käytetään ulkomailta tuotua saastuttavaa energiaa ja kotimaista työtä. Lisäksi mallissa vallitsee tasapainotilanteessa liian korkeasta ja kiinteästä palkkatasosta johtuva ei-vapaaehtoinen työttömyys. Mallissa tutkitaan tuloneutraalia veroreformia, jossa työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja (sova-maksuja) korvataan energiaveroilla. Kaksoishyötyhypoteesi perustuu siihen, että tuotannossa energiaa korvataan työllä ja että työn tarjonnasta ei ole puutetta. Mallin tulokset osoittavat, että tuplapotti (double dividend) saavutetaan yhtäältä parantuneen ympäristön laadun ja toisaalta korkeamman työllisyyden kautta, kun alkutilanteessa sova-maksuaste on energiaveroastetta suurempi. Tulokset pätevät vain tilanteessa, jossa panosten välinen substituutiojousto on korkea eli vaihdettavuus panosten välillä hyvä. Myös vastakkaisessa tilanteessa vihreän veroreformin positiiviset työllisyysvaikutukset ovat mahdollisia mutta tilanne vaatii yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Empiirinen analyysi on suoritettu vertaamalla 16 eri toimialan sova-maksuja ja energiaveroasteita. Analyysin suorittamiseen tarvittavat toimialoittaiset tiedot sova-maksuista on laskettu kansantalouden tilinpidon tuotanto ja tulonmuodostus osasta, josta löytyvät toimialoilla maksetut palkat ja sova-maksut. Energiaveroasteet on laskettu kauppa- ja teollisuusministeriön Tilastokeskukselta tilaaman vuoden 1995 energian panos-tuotos-aineiston perusteella. Aineisto on viimeisin saatavilla oleva ja sitä on sovellettu nykyiseen energiaverojärjestelmään. Tulokset osoittavat, että sova-maksuasteet ovat kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta toimialaa "kuljetus, varastointi ja tietoliikenne", huomattavasti suuremmat kuin energiaveroasteet. Tällöin tutkimuksessa johdettujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että siirtämällä verotuksen painopistettä työstä energiaan voitaisiin Suomessa saavuttaa tuplapotti yritysten parantuneen kilpailukyvyn ja tämän suosiollisten työllisyysvaikutusten sekä parantuneen ympäristön laadun kautta.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13536
Date: 2000-11-14
Subject: verotus - työ - energia
vihreä veroreformi - vaikutukset
kaksoishyöty - työllisyys - ympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record