Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Rastas, Satu
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508063168
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135370
dc.description.abstract Vuosittain maailmalla tapahtuu lukuisia merionnettomuuksia. Suurille rahtialuksille ja öljytankkereille tapahtuvat haverit ovat määrällisesti vähentyneet alusten merikelpoisuuden jatkuvasti kehittyessä. Samalla alusten koko ja niiden kuljettamat lastit ovat kuitenkin kasvaneet. Haaksirikot aiheuttavat siksi potentiaalisesti entistä suurempaa ympäristöllistä ja taloudellista vahinkoa. Merenkulku on läpi ihmiskunnan historian ollut olennaista kaupankäynnin kannalta. Rannikkovaltioilla on perinteisesti ollut velvollisuus tarjota hädässä oleville aluksille pääsy suojasatamaan riippumatta alusten alkuperästä tai määränpäästä. Oikeus päästä suojasatamaan on ollut merenkulkijoiden, alusten, sekä kuljetettavan lastin henkivakuutus. Merenkulkualan ja meripelastuksen kehittyessä, sekä ympäristötietoisuuden lisääntyessä, on rannikkovaltioiden suhtautuminen suojasatamakysymykseen kuitenkin muuttunut. Nykyisin ei enää voida pitää itsestään selvänä, että aluksella olisi oikeus hakeutua vieraan valtion alueelle suojaan. Aluksen oikeus päästä suojasatamaan on nykyisin ehdollinen oikeus, jonka rannikkovaltio voi tietyin perustein kieltää. Tutkielmassa käsitellään suojasatamakysymyksen historiaa sekä nykypäivän tilannetta, sekä tarkastellaan ongelmia, jotka kysymyksen myötä nousevat esiin. Tutkielmassa perehdytään sekä voimassa olevaan kansainvälisoikeudelliseen oikeussäännöstöön, että kansainvälisiin ja eurooppalaisiin toimenpiteisiin suojasatamakysymyksen ratkaisemiseksi. Tutkielmassa käydään läpi myös relevantit kansainväliset oikeustapaukset, joka selventävät muutosta yleisestä suojasatamakäytännöstä kansainväliseksi ongelmakysymykseksi, ja hahmottavat nykyistä kansainvälisoikeudellista suhtautumista asiaan. Koska kyseessä on ikiaikainen merioikeudellinen käytäntö, on olennaista huomioida muutokset myös kansallisella tasolla ja nykypäivän arvomaailmassa. Ne muovaavat suojasatamakysymyksen sellaiseksi kun se nykypäivänä on ja vaikuttavat ongelman taustalla. Työn tavoitteena on tuoda esille ajankohtainen kysymys oikeudesta suojasatamaan, selvittää syyt sen ongelmallisuuden taustalla sekä etsiä mahdollisia vaihtoehtoja ja näkökulmia ongelman ratkaisemiseksi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline International law en
dc.subject.discipline Kansainvälinen oikeus fi
dc.subject.discipline Folkrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063168

Files in this item

Files Size Format View
GRADU.pdf 617.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record