Verkkoviestintä viestinnän ammattilaisten käytössä metalliteollisuusyrityksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13541
Title: Verkkoviestintä viestinnän ammattilaisten käytössä metalliteollisuusyrityksessä
Author: Heiniö, Tiina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2006-12-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13541
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee sitä, miten viestinnän ammattilainen käyttää verkkoviestintää työtehtävissään. Verkkoviestinnän käyttöä lähestytään organisaatio ja viestintätieteiden näkökulmasta. Teoriaosuus pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen ja tutkimustulokset haastatteluihin. Päämääränä on kuvata verkkoviestinnän käyttöä kansainvälisen yrityksen viestinnässä. Tarkastelussa ei keskitytä ihmisten teknisiin verkkoviestintä-taitoihin vaan lähinnä heidän asennoitumiseensa verkkoviestinnän käyttöä kohtaan. Lisäksi tehtävänä on tarkentaa, miten viestintä ankkuroituu yrityksen toimintoihin. Tämän tutkimuksen mukaan verkkoviestintä osittain helpottaa viestinnän tehtävien toteutusta viestinnän toimijoiden arjessa. Toisaalta se myös luo sensuuntaista painetta ja lisätehtäviä, ettei kaikkea aina ehditä tehdä perusteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Osalle toimijoista se on keskeinen työväline, joillekin jopa ainoa. Osa taas koki sen hankalana ja aikaa vievänä. Sekä (viestintä)tekniikka että sen käyttökulttuurit kehittyvät koko ajan, joten ongelmana pidetään sitä, etteivät viestintähenkilöt pysy ajan tasalla. Internet ja intranetsivut mielletään ensisijaisesti tiedottamisen välineiksi. Kaksisuuntaisuutta ei paljonkaan pohdita. Vuorovaikutteisuuden mahdollisuuksia ei ehkä ole vielä mielletty. Viestintä on toisaalta käsityöläisammatti, sillä siinä tehdään paljon ihmisvartalolla: käsillä kirjoitetaan, puhumalla ja eleillä viestitään. Viestinnän avulla myös luodaan yhteisöllisyyttä, keskustelemalla pohditaan yrityksen organisaatiota, arvoja ja moraalia sekä välitetään yritysjohdon toimeksiantoja henkilöstölle. Konkreettisesti arvovalintoihin törmää budjettivaroja kohdennettaessa: viestintään ei yleensä lisätä varoja, vaan verkkoviestintään panostaminen merkitsee rahojen ja rajallisen työpanoksen uudelleen kohdentamista ja usein myös jostain toiminnosta luopumista. Verkkoviestinnän paradoksi toteutuu, kun yrityksessä halutaan uskoa, että verkkoviestinnän käyttö tuo säästöjä, kun samoja tekstejä tai tuotteita voidaan käyttää monessa kanavassa, mutta resursseja ei tarvita lisää. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen asennetutkimus, joka toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina. Niissä lähtökohtana oli teoriasta ja aiemmista tutkimuksista esille tulleet teemat lauseväittämien muodossa, väittämämetodia käyttäen. Tutkimusrunko muodostuu teoriaosuudesta, tutkimusnäkökulman ja käsitteiden selvityksestä sekä analyysista ja tuloksista. Raportin lopuksi on pohdinta-osuus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatioviestintä
metalliteollisuus
yritykset
verkkoviestintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record