Peltomaahan sijoitetun pääoman tuottovaatimus capital asset pricing - mallilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212233
Title: Peltomaahan sijoitetun pääoman tuottovaatimus capital asset pricing - mallilla
Author: Puttaa, Erik
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212233
http://hdl.handle.net/10138/135516
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi (lantbrukets företagsekonomi)
Agricultural Economics (Production Economics and Farm Management)
Maatalousekonomia (maatalouden liiketaloustiede)
Abstract: Tutkimus käsitteli lisäpeltoon sijoitetun pääoman tuottovaatimusta. Tavoitteena oli määrittää tuottovaatimus capital asset pricing mallilla. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin pääomaa käsitteenä, tuottovaatimuksen muodostumista, keskimääräistä pääomakustannusta sekä optimaalista pääomarakennetta. Lisäksi käytiin läpi pääoman tuottovaatimuksen mittaamisessa käytettävistä teorioista CAP–mallia sekä arbitage pricing teoriaa. Maatalous on toimialana useimmiten matalatuottoista. Erityisesti viljanviljelyssä tuotantoon sitoutuva pääoma on suuri ja tuotto alhainen. Maatalousyrittäjien tulee siksi harkita vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia paremman sijoitetun pääoman tuoton saavuttamiseksi. Rationaalisesti käyttäytyvä sijoittaja pyrkii tietyllä riskitasolla mahdollisimman korkeaan tuottoon tai tiettyyn tuottotasoon mahdollisemman alhaisella riskillä. CAP–mallin hyödyntämiseksi tulee investointikohteista muodostaa markkinaportfolio, jotta yksittäisen sijoituskohteen tuottovaatimus pystytään määrittelemään. Sijoituskohteen tuottovaatimus muodostuu riskittömästä korosta, sijoituskohteen systemaattisesta riskistä sekä riskipreemiosta. Systemaattinen riski (beeta) osoittaa sijoituskohteen tuoton vaihtelua verrattuna markkinaportfolion tuoton vaihteluun. Riskipreemio kuvaa markkinaportfolion tuottoa yli riskittömän koron. Tutkimuksessa riskitön korko määriteltiin valtion viiden vuoden obligaation tuottona ja se oli tutkimusajanjaksolla keskimäärin 1,5 prosenttia, systemaattinen riski 0,22 ja riskipreemio 5,3 prosenttia. Tuottovaatimukseksi saatiin 2,7 prosenttia. Todellinen tuotto oli 11,4 prosenttia. Suuri tuottoero selittyy pellon vähäisellä osuudella markkinaportfoliossa sekä investointikohteiden tuottolaskentatavalla. Pellon tuottoarvo perustui suurelta osin lisääntyneeseen pääoma-arvoon. Markkinaportfolio muodostettiin tutkimuksessa kiinteistöistä, obligaatioista, osakkeista, metsästä ja pellosta. Sijoituskohteen riski voidaan jakaa systemaattiseen sekä epäsystemaattiseen riskiin. Systemaattista riskiä ei voi vähentää hajauttamalla, mutta epäsystemaattista voi. Maataloudessa hajauttaminen ei aina toteudu. Systemaattisen riskin osuus oli 21 prosenttia lopun ollessa epäsystemaattista riskiä. Tutkimuksen selitysaste oli myös 21 prosenttia eli lisäpellon tuotosta 21 prosenttia voitiin selittää vain markkinaportfolion tuotolla.
Subject: CAP-malli
riskitön korko
markkinaportfolio
tuottovaatimus
lisäpelto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterintutkielma Erik Puttaa.pdf 949.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record