Elintarvikealan yritysten vastuullisuusviestintä kuluttajille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212234
Title: Elintarvikealan yritysten vastuullisuusviestintä kuluttajille
Author: Lehti, Inka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212234
http://hdl.handle.net/10138/135517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Vastuullisuus on yhä keskeisempi teema erityisesti elintarvikealan yritysten toiminnassa. Vastuullisuudella yritys voi saada kustannussäästöjä, maine-etua tai kilpailuetua markkinoilla. Saavutettavat edut edellyttävät kuitenkin vastuullisuudesta viestimistä, jotta kuluttajat saavat tietoa vastuullisuudesta. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää miten elintarvikealan yritysten vastuullisuusviestintä tavoittaa kuluttajat, mitkä ovat tehokkaimmat viestintäkanavat vastuullisuusviestinnälle, millaista on tehokas vastuullisuusviestintä sisällöltään sekä miten kuluttajan kiinnostus ja tietämys vastuullisuudesta vaikuttaa mielipiteisiin vastuullisuusviestinnästä. Tutkielman teoreettisessa osiossa tarkasteltiin yritysten vastuullisuutta ja markkinointiviestintää. Tutkielman tutkimusstrategiana oli kvantitatiivinen survey-tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnatulla Internet-kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 138 henkilöä. Aineiston kuvailussa käytettiin frekvenssijakaumia ja ristiintaulukointia. ?2-riippumattomuustestillä tutkittiin sukupuolen ja iän vaikutusta vastauksiin. Kruskal-Wallisin testillä tarkasteltiin miten kuluttajien kiinnostuksen ja tietämyksen määrä elintarvikealan vastuullisuudesta vaikutti mielipiteisiin vastuullisuusviestinnästä. Suurin osa vastaajista oli kiinnostuneita elintarvikealan vastuullisuudesta, mutta koki tietävänsä siitä vähän. Vastaajien sukupuolella ja iällä ei ollut vaikutusta siihen, kuinka merkittävänä he kokivat elintarvikealan vastuullisuuden tai kuinka paljon he kokivat siitä tietävänsä. Tehokkaimpia viestintäkanavia vastuuviestinnälle olivat mediamainonta, toimipaikkamainonta, tuotepakkaukset, tehdas- ja toimipaikkavierailut, laatu- ja muut sertifiointimerkit ja yrityksen julkiset tiedotteet. Tehokkainta vastuuviestinnän sisältöä olivat mitä vastuullisuustavoitteita yrityksellä on ja mitä vastuullisuustekoja yritys on tehnyt. Yleisesti ottaen sekä vastuullisuuden merkityksellä että tietämyksellä oli enemmän vaikutusta viestintäkanavien ja viestinnän sisällön kiinnostavuuteen kuin uskottavuuteen.
Subject: vastuullisuusviestintä
vastuullisuus elintarvikealalla
kuluttajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record